Select Page
DEPARTAMENT DE MÚSICA

Un dels objectius del departament d’arts escèniques i música del Milà és fer present la música i les arts escèniques a tots els nivells que es cursen al centre. A més de les matèries generals de Música a primer i a tercer curs de l’ESO, aprofitant que s’imparteix el Batxillerat d’arts escèniques i  musical, hi ha la possibilitat de participar activament tant en la vesant musical com escènica en diferents optatives al llarg de l’ESO, per canalitzar les aspiracions d’aquells que teniu alguna inquietud en aquest sentit. L’oferta i possibilitats les teniu a continuació.

PROFESSORAT

Manuel Igualada

Custodio Muñoz / Rocio Blasco (professor de música)

Fran Rodríguez  (professor de música)

Anna Garriga (professora d’arts escèniques)

Dependències

Aula específica de música al centre adaptada acústicament. Les arts escèniques i el taller de musicoteràpia es fan en un espai municipal (centre l’Escorxador) o al gimnàs.

 

Equipament de l’aula

Ordinador, Pissarra digital i canó de projecció. 

Equip Hi-fi de so.

Equip de sonorització: altaveus autoamplificats amb suport trípode / Taula de potència i monitoratge /  microfonia.

 

Instruments

Guitarres (una acústica i dues clàssiques); guitarra elèctrica amb amplificador; baix elèctric amb amplificador (més un altre de suport).

Teclat Roland FP-7 (amb tecles contrapesades per pianistes).

Quartet de flautes barroques (2 sopraninos, 4 sopranos, 3 contralts, 3 tenors i 1 baix)

Una bateria acústica estàndard (formada per bombo, caixa, 1 goliat, 2 timbales, 1 charles, 1 crash).

1 Bongos amb trípode i una conga.

1 caixó.

Petita percussió.

3 trompetes.

3 trombons.

 

Assignatures que s’imparteixen

Música i arts escèniques a l’ESO:

  • Música 1r d’ESO  (assignatura obligatòria de dues hores setmanals). 

    Durant aquest curs, degut al COVID, la flauta deixa de ser instrument obligatori. La pràctica musical s’ha substituït per una dotació d’ukeleles que es faran servir a l’aula de música.

  • Música 3r d’ESO  (assignatura obligatòria de dues hores setmanals).

    Durant aquest curs, degut al COVID, la flauta deixa de ser instrument obligatori. La pràctica musical s’ha substituït per una dotació d’ukeleles que es faran servir a l’aula de música.

  • A més de les matèries obligatòries a 1r i a 3r d’ESO, el centre ofereix l’optativa de Conjunt vocal i instrumental de 1r a 4rt d’ESO, i l’optativa de teatre a 1r cicle i a 2n cicle. També hi ha la possibilitat de cursar arts escèniques i també música a 4rt d’ESO, com a matèries d’itinerari de 3 hores. En la matèria d’arts escèniques es fa un desdoblament d’una hora de ball-dansa.

NOTA CURS 20-21: degut al COVID, les matèries optatives no es fan totes ni a tots els grups.

Els alumnes d’ESO participen en l’espectacle de Sant Jordi que es fa a l’auditori i tenen la possibilitat de participar a “Com sona l’ESO” (colònies musicals de tres dies). A més es fan altres activitats musicals al centre coincidint amb els finals de trimestre.

NOTA CURS 20-21: degut al COVID, els espectacles i les activitats “Com sona l’ESO” de moment es suspenen, tot seguint l’evolució de la pandèmia.

També es fa durant tot el curs un taller de musicoteràpia per als alumnes amb NN.EE.

Música i arts escèniques al Batxillerat:

Les matèries de l’itinerari escènic musical:

  • 1r de Batxillerat: 

Assignatures de modalitat: Arts escèniques (4 h setmanals amb una hora de desdoblament per fer dansa) / Història de la música i la dansa    (2 h. setmanals) / Llenguatge i pràctica musical (4 h setmanals) / Anàlisi Musical I (4 h setmanals).

  •  2n de Batxillerat:

Assignatures de modalitat: Arts escèniques (2 h setmanals amb una hora de desdoblament per fer dansa) / Anàlisi Musical II (4 h setmanals)  /  Possible Optativa Específica de pràctica musical (2 h setmanals).

 

Activitats

Es fan representacions escèniques i concerts durant el curs. Espectacle d’animació infantil a una escola de la comarca; teatre al carrer; participació en activitats puntuals dins i fora del centre; participació en l’espectacle de Sant Jordi i en l’acte de cloenda del curs, que es fa a finals de Maig al teatre de Cal Bolet o a l’Auditori de Vilafranca.

NOTA CURS 20-21: degut al COVID, per aquests espectacles i activitats també caldrà seguir l’evolució de la pandèmia.

NOTÍCIES DEL DEPARTAMENT

Projecte “+música”

Projecte “+música”

Des d'aquest curs, el nostre alumnat d’una optativa de primer d’ESO participa en el projecte de sensibilització "+ Música" que organitza l’Ajuntament de Vilafranca amb l'Escola de Música Municipal Maria Dolors Calvet. Un projecte creat per afavorir l’aprenentatge de...

Secured By miniOrange