Select Page

PROJECTE ART&CULTURA

Art I Cultura és un projecte dut a terme a 1r i 2n d’ESO a l’Institut Milà i Fontanals a Vilafranca del Penedès. Supera l’àmbit competencial per matèries perquè treballa de manera global els continguts i competències d’Educació Visual i Plàstica i de Ciències Socials, i pretén ensenyar i aprendre que l’art, la història i la societat estan interconnectats; la història evoluciona paral•lelament a l’art i l’art forma part de la història i n’és una font primària molt potent. L’objectiu d’unir dues matèries que no són del mateix àmbit és proporcionar un coneixement més globalitzat i significatiu del món evitant l’ habitual fragmentació de matèries poc harmònica amb la vida quotidiana i el coneixement científic. El tipus d’interacció entre els estudiants és una altra dimensió educativa que permet ajudar a caracteritzar les activitats d’ensenyament i aprenentatge que es duen a terme en Art&Cultura. L’aprenentatge basat en l’organització social interactiva resulta més efectiu per al rendiment acadèmic dels estudiants, per això la metodologia emprada en el projecte es basarà en l’aprenentatge cooperatiu. L’avaluació adquireix un paper formatiu mitjançant l’autoavaluació i la coavaluació per tal de conscienciar els alumnes de la seva evolució i del moment d’aprenentatge en què es troben.

Secured By miniOrange