Select Page

BONIFICACIONS i EXEMPCIONS

En el pagament de l’import de totes les taxes s’estableixen les bonificacions i exempcions generals següents: 

 • Bonificació del 50% de l’import per a:
   • membres de família nombrosa de categoria general
   • membres de famílies monoparentals.
 • Exempció del 100% del pagament per a:
   • membres de família nombrosa de categoria especial,
   • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles),
   • persones amb discapacitat igual o superior al 33%
   • infants o adolescents en acolliment familiar.

Aquestes bonificacions i exempcions són aplicables als CFGS i TEGM Futbol (exceptuant CFGM CAI).

Fora del període de matriculació (31 d’octubre de 2022), no s’acceptarà cap sol·licitud de bonificació.

 

A banda d’aquestes, consulteu les bonificacions o exempcions addicionals que estableix la normativa  per a cada un dels apartats de les taxes i dels preus públics.

Secured By miniOrange