Slot dana slot dana 2024 slot gacor https://fh.uki.ac.id/vendor/vide/ slot gacor terbaik dragonslot99 https://online.umm.ac.id/files/
Projecte joves mentors | Institut Milà i Fontanals
Select Page

PROJECTE JOVES MENTORS

El projecte Joves Mentors és una intervenció en el procés de convivència al centre basat en els valors de convivència diàleg i respecte. Concretament el que pretén evitar és la violència i de manera especial l’assetjament escolar establint forts vincles emocionals entre els alumnes i potenciant l’empatia i el respecte. La manera de fer-ho és implicant els alumnes, de forma estrictament voluntària, en un programa que els dóna completament el protagonisme convertint-los en tutors d’alumnes de menys edat a fi i efecte d’establir la cultura de la pau i el respecte no per imposició institucional, sinó des d’un pla d’igualtat i des de la perspectiva que només mitjançant aquests valors és possible la inclusió i el progrés social.

En un primer moment d’implantació (curs 2018/2019) el projecte Joves mentors implica els alumnes de 1r i 3r d’ESO que són els que han de dur a terme accions directe dins el programa. Els alumnes de 3r d’ESO són els encarregats de tutelar els alumnes de 1r que acaben d’arribar al centre. La durada d’aquesta relació de tutela és d’un curs acadèmic. En un estadi posterior d’aplicació (curs 2018/2019 i en endavant), tota la comunitat d’estudiants s’hi veurà implicada, ja sigui directament mitjançant el temps de pertinença directa al programa, o indirectament, mitjançant els vincles creats durant el temps que hauran estat dins el programa. En qüestió d’un curs acadèmic, doncs, tot els alumnes del centre es trobaran, d’una manera o altra, dins el programa.

Pel que fa al professorat i als pares i mares, també participaran de forma indirecta en el programa, vetllant i observant el seu desenvolupament i beneficis, però cedint el protagonisme als alumnes. Cas a part són els tutors/es dels grups de 1r i 3r que incidiran directament en el programa a través de les sessions de sensibilització, formació i manteniment de l’activitat. Finalment els/les coordinadors/es tindran un paper destacat com garants de l’execució del programa i exerciran funcions de control de l’activitat i, en casos excepcionals, intervindran si es manifestés algun problema que els alumnes es veiessin incapaços de solucionar per si sols. Aquest programa pretén no excloure a ningú, ja que tota exclusió és segregadora i atempta contra els principis d’inclusió del programa. Per aquesta raó, en el cas que un alumne de 3r rebutgi assumir el rol de tutor, es preveuen fórmules diverses de participació a través de col•laboracions diverses, com ara les col•laboracions amb l’equip de coordinació.

Aquest projecte es desenvolupa a través de diverses fases: primer es duran a terme unes sessions de sensibilització a càrrec dels tutors dels grups implicats i de l’equip de coordinació i després l’alumnat pren la decisió de participar o no al programa. Una segona fase de formació que hauria de culminar amb el nomenament dels tutors, que tindrà forma institucional i serà dut a terme per l’equip directiu del centre mitjançant uns certificats de nomenament. Posteriorment es durà a terme l’assignació de tutors a través de la identificació del nivell de necessitats i de competències de cadascun dels alumnes tutors o tutelats. S’emparellaran aquelles persones que tinguin més necessitat d’ajuda amb aquelles persones que tinguin més habilitats socials. Posteriorment, la coordinació farà un seguiment del propi desenvolupament a través de diverses trobades amb els alumnes que tindran caràcter formals, mentre que la relació entre ells tindrà un caràcter informal i estarà sense més control que l’obligació de retre comptes d’uns contactes mínimes durant les trobades formals. La relació, doncs, serà completament entre iguals, quan i on ells vulguin.

Durant el curs es treballaran a les sessions de tutoria aspectes relacionats directament amb el programa, com ara la cohesió, per enfortir i aprofundir en l’aplicació del programa, de tots els seus ascpectes i el seu valor com a eina de progrés i millora social. Finalment, en cloure el programa, es lliuraran unes cartes de comiat entre alumes tutors i tutelats amb la finalitat d’acabar d’enfortir els vincles emocionals creats durant el curs i amb l’objectiu que aquest vincle i tots els valors que se’n deriven perdurin el curs següent sense a necessitats de la cobertura del programa. A nivell institucional es lliurarà als alumnes de 3r un diploma que pretén reconèixer la tasca feta pels alumnes tutors. Per acabar, hi haurà una fase d’avaluació a càrrec dels alumnes i la coordinació del programa serà l’encarregat de fer-ne la valoració i proposar possibles canvis o millores si calgués.

Secured By miniOrange