Select Page

Certificat nivell de català (B2 o C1)

Requisits i quadre d’equivalències als certificats d’acreditació de català

 

Requisits:

  • Haver nascut a partir de l’any 1972.
  • Escolarització complerta a Catalunya (des d’EGB o Primària).
  • No estar exempt de català.
  • Tenir algun dels següents títols: EGB, ESO, BATXILLERAT, FP1 o FP2.
  • El cicle formatiu de Grau Mitjà o de Grau Superior, no permet acreditar l’obtenció del nivell de català.

Quadre d’equivalències:

NIVELL B2

Títol A Catalunya cal haver estudiat Documentació a presentar
EGB Tota l’EGB i haver cursat la matèria de llengua catalana en els estudis esmentats a partir del curs 1978-1979

·DNI

·Llibre escolaritat d’EGB, o certificat acreditatiu, expedit pel centre on va cursar els estudis, on consti que s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats

FP 1 Tota l’EGB i l’FP1 i haver cursat la matèria de llengua catalana en els estudis esmentats a partir del curs 1978-1979

·DNI

·Llibre escolaritat d’EGB, o certificat acreditatiu, expedit pel centre on va cursar els estudis, on consti que s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats

·Certificat de qualificacions d’FP1, o certificat acreditatiu, expedit pel centre on va cursar els estudis, on consti que s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats

 

NIVELL C1
Títol A Catalunya cal haver estudiat Documentació a presentar

ESO

(abans

2007-2008)

Almenys tres cursos qualsevol de primària i tota l’ESO i haver cursat la matèria de llengua catalana en els estudis mínims esmentats

·DNI

·Llibre de Primària i d’ESO o certificat acreditatiu, expedit pel centre on va cursar els estudis, on consti que s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats

ESO

(a partir

2007-2008)

Almenys tres cursos qualsevol de primària i tota l’ESO i haver cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en els estudis mínims esmentats

·DNI

·Llibre de Primària i d’ESO o certificat acreditatiu, expedit pel centre on va cursar els estudis, on consti que s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats

BATXILLERAT (LOGSE-LOE-LOEM) Almenys tres cursos qualsevol de primària i cinc cursos qualsevol entre l’ESO i el BATXILLERAT i haver cursat la matèria de llengua catalana en els estudis mínims esmentats

· DNI

·Llibre de primària, d’ESO i Batxillerat o certificat acreditatiu, expedit pel centre on va cursar els estudis, on consti que s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats

BUP

(Batxillerat)

Tota l’EGB i el BUP i haver cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats, a partir del curs 1978-1979

· DNI

·Llibre d’EGB i BUP, o certificat acreditatiu, expedit pel centre on va cursar els estudis, on consti que s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats

FP 2 Tota l’EGB, l’FP1 i l’FP 2 i haver cursat la matèria de llengua catalana en els estudis esmentats a partir dels curs 1978-1979

·DNI

·Llibre escolaritat d’EGB, o certificat acreditatiu, expedit pel centre on va cursar els estudis, on consti que s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats

·Certificat de qualificacions d’FP1 i d’FP2, o certificat acreditatiu, expedit pel centre on va cursar els estudis, on consti que s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats

 

Com fer la sol·licitud del corresponent certificat?

 

 • Presencialment: cal portar la sol·licitud degudament omplerta juntament amb la documentació requirida al quadre d’equivalències, a la secretaria de l’institut en horari de matí de 9:00h a 14:00h. o les tardes de dimecres i dijous de 15:30h a 17:00h.
 • Per correu electrònic: cal enviar al correu electrònic secretaria@insmila.cat la sol·licitud degudament omplerta juntament amb la documentació requirida al quadre d’equivalències (escanejada o fotografiada). En el moment de recollir el certificat haurà de portar els originals per tal de verificar l’autenticitat dels documents enviats.

 

En aquest enllç podeu descarregar la sol·licitud del certificat d’equivalència de nivell de català

 

Per a més informació podeu consultar:  Normativa aplicable sobre expedició de certificacions d’equivalència del nivell de català (web de la Generalitat de Catalunya)

 

Aquelles persones que no compleixen els requisits detallats a la graella, segons la seva petició, poden adreçar-se a:

Departament d’Educació

Telèfon: 934006900

Bústia de contacte:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/contacte/

 

Secured By miniOrange