Select Page

ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS

Som l’alumnat del Milà encarregats de l’Associació d’Estudiants. Per contactar amb nosaltres per qualsevol idea o millora que tingueu, ens podeu enviar un correu electrònic a l’adreça electrònica  associacioestudiants@insmila.cat o un missatge al nostre Instagram (@associaciomilaifontanals). També podem parlar pels passadissos.

Junta Associació d’estudiants 2023/2024:

  • Presidenta: Pati Ruano Cantador (2n CFGS AEA)
  • Vicepresident: Omar El Moukallif Naim (4t d’ESO CT)
  • Secretària: Paula Ribas Nogeron (4t d’ESO CT)
  • Tresorera: Leire Díaz Bonifacio (1r de batxillerat B)
  • Vocal: Alba Caballero Vázquez (1r de batxillerat D)
  • Vocal: Luca Leporte Viaplana (2n CFGS AEA)
  • Vocal: Melanie Martínez Estupiñan (4t d’ESO CT)
  • Vocal: Ithalo Riveiro Batista (1r de batxillerat D)
  • Vocal: Darya Samorodyuk (4t d’ESO CT)

 

Secured By miniOrange