Select Page

ESO

Preinscripció i Matrícula ESO Curs 2020-21

 

Documents Preinscripció:

 

————– QUALSEVOL CANVI DURANT EL PROCEDIMENT EL TROBAREU ACTUALITZAT A: PREINSCRIPCIÓ.GENCAT.CAT ————–

 

Enllaços:

 

—> Cita prèvia (per casos excepcionals): clica aquí. (disponible del 18 al 22 de maig de 2020)

En els casos, excepcionals, que no es pugui fer la preinscripció telemàtica, caldrà trucar al centre per tal de que li informem la manera de procedir.

—> Consulta els resultats online: clica aquí. (disponible segons les dates de publicació dels diferents llistats)

—> Llista admesos

—> Llista preinscrits

—> Llista d’espera

—> Reclamació a la comissió de garanties durant els dies 8, 9 i 10 de juliol de 2020 de 9 a 13h. Presentació de la reclamació, degudament emplenada i signada a: presencialment a l’INS Milà i Fontanals o per correu electrònic.

—> Recurs d’alçada: Contra els acords i les decisions sobre l’admissió d’alumnat en centres públics es pot interposar recurs d’alçada davant la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Barcelona Comarques en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva publicació. El termini s’inicia el 8 de juliol de 2020 (Quan algun dels dies indicats sigui festa local o de lliure disposició per part d’un centre, s’ha de considerar inhàbil a efectes de còmput. En cas que l’últim dia del termini fixat sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent). Presentació de la reclamació, degudament emplenada i signada a: presencialment a l’INS Milà i Fontanals (de dilluns a divendres de 9 a 13h.) o per correu electrònic a secretaria@insmilaifontanals.cat . Accés al recurs, clica aquí.

 

 

Documents Matrícula:

Per presentar la documentació de matrícula cal seguir les instruccions rebudes per correu electrònic (document enviat en cas d’aparèixer a la llista d’admesos a partir del 8.7.2020, cal revisar la safata de correu spam, en cas de no trobar el correu electrònic poden trucar de dilluns a divendres de 9 a 13:30h al 938 172 018).

Han de formalitzar la matrícula els pares o tutors legals de l’alumne/a.

En cas de no formalitzar la matrícula dins el període establert, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada.

Documents a enviar:

– Fotografia alumne/a mida carnet.

– Carnet de vacunes. Si l’alumne/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

– Fitxa de dades personals degudament emplenada pels pares o tutors legals (document enviat per correu electrònic en cas d’aparèixer a la llista d’admesos).

– Sol·licitud emplenada i signada pels usuaris de Transport Escolar (veure informació aquí: enllaç Consell Comarcal). — Estem pendents de les instruccions pel curs 2020-21 —

– Altre documentació que es consideri oportuna.

– El codi d’usuari i accés per a la plataforma TPVEscola s’enviarà per correu electrònic.

 


Secured By miniOrange