Select Page

ESO

Preinscripció i Matrícula ESO Curs 2020-21

 

Documents Preinscripció:

EDUCACIÓ AJORNA LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE TOTS ELS ENSENYAMENTS (clica aquí per veure la nota de premsa

 

Han de formalitzar la preinscripció els pares o tutors legals de l’alumne/a (en cas contrari, pot presentar la documentació una persona autoritzada mitjançant un escrit junt amb els DNI / NIE corresponents).

– Clica aquí per a la Cita prèvia: per presentar la sol·licitud de preinscripció o la realització de la matrícula cal sol·licitar dia i hora a través de l’aplicatiu.

– Clica aquí per descarregar la: Sol·licitud en paper o telemàtica (disponible: — AJORNAT —). S’ha d’imprimir el pdf, signar i presentar al centre escollit en primera opció.

– Consulta el calendari, així com la resta de documentació a presentar, el dia concertat a la cita prèvia, clicant a la imatge de sota.

—> Centres adscrits i àrea d’influència

 

—> Consulta els resultats online: clica aquí. (disponible segons les dates de publicació dels diferents llistats)

 

Documents Matrícula:

Clica aquí per a la Cita prèvia: per presentar la documentació de matrícula rebuda per correu electrònic, cal sol·licitar dia i hora a través de l’aplicatiu.

Han de formalitzar la matrícula els pares o tutors legals de l’alumne/a (en cas contrari, pot presentar la documentació una persona autoritzada mitjançant un escrit junt amb els DNI / NIE corresponents).

En cas de no formalitzar la matrícula dins el període establert, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada.

– 2 fotografies mida carnet amb el nom i cognoms per darrere.

– Original i fotocòpia del DNI / NIE RENOVAT amb l’adreça nova (si no es va presentar amb la sol·licitud).

– Fotocòpia del carnet de vacunes. Si l’alumne/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

– Fitxa de dades personals degudament emplenada i signada pels pares o tutors legals (document enviat per correu electrònic en cas d’aparèixer a la llista d’admesos).

– Sol·licitud emplenada i signada pels usuaris de Transport Escolar (veure informació aquí: enllaç Consell Comarcal).

– Altre documentació que es consideri oportuna.

– S’ha de sol·licitar el codi d’usuari i accés per a la plataforma TPVEscola.

 


Secured By miniOrange