Select Page

Aportació anual de les famílies

Segons acord del Consell Escolar de l’Institut, en la reunió celebrada el dia 21 de juny de 2022, per a la inscripció als nivells d’ESO, Batxillerat i CFPS el curs 2022-23, cal abonar 70€ en concepte d’aportació per la compra de material didàctic i de manteniment de l’equipament informàtic.

 En el cas de l’ensenyament de CFPM CAI, l’aportació pel concepte de material didàctic, manteniment de l’equip informàtic i assegurança escolar, serà de:

– 90€ (matrícula a temps complert: tots els crèdits).

– 60€ (matrícula a temps parcial: alguns crèdits).

– 30€ (matrícula al crèdit d’FCT: pràctiques).

En els nivells on correspongui (a partir de 3r d’ESO), aquest pagament també inclou l’assegurança escolar obligatòria.

 

S’acorda també que l’aportació del segon fill que s’inscrigui al centre serà de 50€ i la del tercer i successius de 40€.

Secured By miniOrange