Seleccionar página

Aportació anual de les famílies

Segons acord del Consell Escolar de l’Institut, en la reunió celebrada el dia 22 de març de 2021, per a la inscripció als nivells d’ESO, Batxillerat i CAI del curs 2020-21 cal abonar 65€ en concepte d’aportació per a la compra de material didàctic (45€) i de manteniment de l’equipament informàtic (20€). S’acorda també que l’aportació del segon fill que s’inscrigui al centre serà de 45€ i la del tercer 35€.

Secured By miniOrange