Select Page

CFPM CURES AUXILIAR D'INFERMERIA

– Preinscripció curs 2023-2024 –

 

El Departament d’Educació ha convocat dos processos diferents de preinscipció per als cicles formatius de grau mig:

– Alumnat de continuïtat: alumnat que en el moment de la preinscripció està cursant 4t d’ESO, 1r de Batxillerat, un PQPI o està fent el curs de formació per a les proves d’accés a un grau mig.

– Resta d’alumnat: alumnat que fa altres ensenyaments diferents als anteriors, en el moment de la preinscripció.

 

Les sol·licituds s’han de presentar en format telemàtic, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.

 

Hi ha dos tipus de sol·licituds:

*Mitjançant sol·licitud Electrònica: cal identificació digital

  • Per fer aquesta sol·licitud caldrà identificar-se amb un certificat digital (DNIe, Cl@ve, T-CAT). Si no es disposa de certificat digital, us en podeu generar un de forma fàcil amb l’IdCat Mòbil.
  • Cercador RALC/IDALU de l’alumne/a.
  • Alumnat de continuïtat: Formulari preinscripció (codi del centre Milà: 08046736): disponible del 12 al 18 d’abril
  • Resta d’alumnat: Formulari preinscripció (codi del centre Milà: 08046736): disponible del 9 al 15 de maig

 

*Mitjançant sol·licitud en Suport Informàtic: sense identificació digital

Per a les famílies que no poden obtenir un certificat digital, segueix les següents intruccions:

  • Cercador RALC/IDALU de l’alumne/a: el podeu demanar al centre de procedència o consultar-ho al butlletí de notes.
  • Alumnat de continuïtat: Formulari preinscripció en suport informàtic (codi del centre Milà: 08046736): disponible del 12 al 18 d’abril
  • Resta d’alumnat: Formulari preinscripció (codi del centre Milà: 08046736): disponible del 9 al 15 de maig

 

Enllaços i consultes sobre preinscripció:

 

Si teniu dubtes, podeu trucar al centre de 9h a 14h (938172018)

 

—> Fes el seguiment de la teva sol·licitud (disponible segons les dates de publicació dels diferents llistats)

 

*Consulteu els diferents llistats:

> “Oferta de places” (inicial 11/04/2023)

> “Llista d’admesos i exclosos provisional” (alumnat de continuïtat) (08/05/2023)

> “Barem provisional (alumnat de continuïtat)” (31/05/2023)

> “Barem provisional (alumnat de la resta)” (31/05/2023)

> “Barem definitiu (alumnat de continuïtat)” (14/06/2023)

> “Barem definitiu (alumnat de la resta)” (14/06/2023)

> “Llista ordenada definitiva (alumnat de continuïtat)” (20/06/2023)

> “Llista ordenada definitiva (alumnat de la resta)” (20/06/2023)

> “Llistat d’admesos (alumnat de continuïtat)” (30/06/2023)

> “Llistat d’admesos (alumnat de la resta)” (30/06/2023)

> “Llistat d’espera (alumnat de continuïtat)” (30/06/2023)

> “Llistat d’espera (alumnat de la resta)” (30/06/2023)

 

 

– Matrícula curs 2023-2024 –

 

 

– Període de matriculació: del 3 al 7 de juliol de 2023

 

 

· Per presentar la documentació de matrícula cal seguir les instruccions rebudes per correu electrònic (correu enviat en cas d’aparèixer a la llista d’admesos del dia 30.06.2023. Cal revisar la safata de correu spam, en cas de no trobar el correu electrònic poden trucar al telèfon 938 172 018).

Han de formalitzar la matrícula els pares o tutors legals de l’alumne/a.

>Documents que cal aportar:

– Fitxa de dades personals per fer la matrícula (document per emplenar a l’ordinardor i lliurar a secretaria. S’ha enviat per correu electrònic).

– Foto actual mida carnet de l’alumne/a.

– Original i fotocòpia DNI/NIE de l’alumne/a i del pare/mare o tutor/a.

– Original i fotocòpia del llibre de família (pàg. 2 i on surt l’alumne/a).

– Original i fotocòpia de la Targeta sanitària individual de l’alumne/a.

– Original i fotocòpia del carnet de vacunes de l’alumne/a (si no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal adjuntar un certificat mèdic oficial).

– El codi d’usuari i accés per a la plataforma TPVEscola la rebreu per correu electrònic.

 

En cas de no formalitzar la matrícula dins el període establert, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada.

 


Secured By miniOrange