Select Page
DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ

Som un equip interdisciplinar compost per pedagogues, psicòlogues, psicopedagogues, educadores socials i integradores socials. Donem suport i fem el seguiment de l’alumnat que requereix mesures i suports addicionals i/o intensius i també atenem a altres alumnes que precisen de la nostra actuació.

PROFESSORAT

Laura Ramon (Cap de departament)

Helena Bejiga

Leyre Contreras

Pepi Lucas / Laura Martínez

Carolina Ojeda

Patricia Santoyo (½)

 

Personal d’Atenció Educativa

M. Teresa Caymel

Montse Iglesias

Magda López

PROJECTES I INICIATIVES

Tot seguit presentem les línies d’actuació més importants del departament:

 • Col•laborem amb les tutories en la prevenció de conductes de risc i gestió de conflictes.
 • Portem a terme un grup de diversificació curricular a 4t d’ESO, MAP, Mòdul d’Aprenentatge Productiu. És una modalitat de diversificació curricular adreçada a nois i noies de 4t d’ESO que han viscut itineraris educatius mancats de motivació i interès per l’aprenentatge i sobre els quals pesa l’ombra del fracàs escolar.
 • Portem a terme el Servei de Mediació.
 • Portem el control de l’absentisme, participem en la seva prevenció i detecció.
 • Participem a les Comissions Socials.
 • Atenem individualitzadament a l’alumnat que ho requereixi.
 • Fem entrevistes amb les famílies.
 • Donem suport en l’elaboració, implementació i avaluació dels plans de suport individualitzats (PI)
 • Coordinem el procés d’avaluació psicopedagògica dels alumnes en el marc de la comissió d’atenció a la diversitat i, si escau, amb l’equip d’assessorament psicopedagògic.
 • Fem tallers de cuina, compres, hort i piscina.
 • Col•laborem en les activitats de prevenció de conductes de violència masclista i del dia de la dona.
 • Treballem en xarxa amb altres serveis com ara l’EAP, Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilafranca i del Consell Comarcal, CSMIJ,…
 • Elaborem l’informe de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu.
 • Col•laborem amb els equips dels centres en la planificació, implementació i avaluació de les diferents mesures i suports universals, addicionals i intensius d’atenció educativa als alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
 • Assessorem en relació amb la funció docent orientadora a tots els docents i equips de centre.
 • Assessorem als professors en aspectes pedagògics per al disseny d’entorns d’aprenentatge afavoridors d’una resposta educativa singularitzada per a tots els alumnes.
 • Donem suport a la planificació, implementació i avaluació de les actuacions específiques relacionades amb la projecció dels aprenentatges i amb l’orientació acadèmica i professional per a la continuïtat formativa de l’alumne.
 • Portem a terme el procés d’avaluació psicopedagògica d’un alumne o grup d’alumnes, i escau, en col•laboració amb l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP).
 • Col•laborem en l’elaboració, implementació, avaluació i actualització del projecte educatiu en relació amb l’orientació educativa i amb les mesures destinades a facilitar l’accés a l’aprenentatge i la participació de tots els alumnes.
 • Col•laborem en la coordinació i la planificació de l’orientació educativa del centre pel que fa al procés d’acollida, les accions pedagògiques compartides entre etapes i ensenyaments, l’acció tutorial i l’orientació acadèmica i professional.
 • Coordinem i planifiquem amb els professionals i serveis de la xarxa de suport a l’educació inclusiva, en especial amb el o la professional de l’equip d’assessorament psicopedagògic, de les actuacions i els recursos per al seguiment i avaluació dels alumnes vinculats a aquests serveis.

NOTÍCIES DEL DEPARTAMENT

25N al Milà!

25N al Milà!

El 25 de novembre del 2021 es van dur a terme un conjunt d’activitats per reivindicar el Dia Internacional Contra la Violència de Gènere. Un grup d’alumnes del batxillerat d’arts escèniques van interpretar diferents esquetxos de denúncia, una performance i danses a...

Després de l’ESO què?

Després de l’ESO què?

Els dies 9, 11 i 19 de febrer, amb el pla d'orientació adreçat a l'alumnat de 3r d'ESO, es van portar a terme les xerrades "Després de l'ESO què?". ofertades pel SIAJ (Servei d'Informació i Assessorament per Joves de l'Ajuntament de Vilafranca). L'objectiu de la...

Mural de carnaval del SIEI

Mural de carnaval del SIEI

I aquí tenim més propostes per festejar el rei Carnestoltes!  El taller de manualitats del SIEI va decorar el vestíbul de l'institut amb un mural ben colorit, utilitzant material reciclat com rotlles de paper de cuina i de vàter.   

Nadal als tallers del Milà!

Nadal als tallers del Milà!

Aquesta setmana s'han dut a terme diverses activitats per a celebrar les festes de Nadal a l'institut, i l'alumnat del taller de manualitats del SIEI ha preparat una parada al vestíbul amb elements nadalencs que havien elaborat ells mateixos. Els del taller de compres...

Avaluació MAP

Avaluació MAP

El dimecres 11 de desembre el grup de 4t MAP (mòdul d'aprenentatge productiu)  va anar a l'avaluació trimestral que es desenvolupa a la Fassina.  L'alumnat va presentar els productes que han estat elaborant al llarg de tot el trimestre relacionats amb el seu...

L’alumnat del SIEI va a la hípica

L’alumnat del SIEI va a la hípica

Els alumnes del SIEI hem anat a l'Hípica Maset dels Cavalls de Pacs. Hem pogut donar de menjar als cavalls, -pinso i alfals-, raspatllar-los, netejar-los les peülles i untar-les d'un greix especial perquè estiguin ben protegides, i finalment... hem pogut muntar-los i...

4t MAP a la Fassina

4t MAP a la Fassina

Dilluns 17 els alumnes de 4t MAP van assistir a l'avaluació trimestral al Servei d'Educació i Formació La Fassina. Cada alumne va presentar el producte qua havia realitzat durant les pràctiques formatives a les empreses respectives. 

Secured By miniOrange