Select Page

Projecte Verd

 

Diferents activitats d’esports d’aventura al medi natural durant les jornades culturals (21 d’abril) Rem, caiac i esports a la platja.

En primer lloc, tal com es fa en escoles de primària de la zona, estem incentivant l’ús d’embolcalls reutilitzables (subvencionats pel centre i per l’AMPA i confeccionats per el centre l’ESPIGA); el curs passat ho vàrem implantar al primer cicle d’ESO i aquest curs ho hem ampliat a tota l’ESO; a hores d’ara estem fent un seguiment d’aquells alumnes que porten paper d’alumini o plàstic per tal que abandonin aquest hàbit per passar-se als embolcalls reutilitzables. I ens estar donat uns bons resultats, ja que hem aconseguit que més del 80% dels alumnes d’ESO en facin ús; esperem arribar al 100% durant aquest curs. També ha tingut molt bona acollida al cicle formatiu de cures auxiliars d’infermeria i ho estem transmetent als alumnes de batxillerat.

En aquest projecte, per canviar els hàbits hi participen els tutors i un grup de professors. Des de les tutories es treballa el tema de la contaminació i dels residus. Aviat tenim pensant en crear la figura del delegat mediambiental a cada grup classe per millorar la gestió.

Durant el curs passat, un grup d’alumnes de batxillerat en l’assignatura d’Economia varen fer un projecte per fer un seguiment de la implantació del programa; varen generar les dades abans i després de la implantació dels embolcalls reutilitzables, reduint uns 30 quilos mensuals els residus generats, d’un total de 140. Aquest curs amb la implantació a més grups esperem superar aquesta xifra.

A més dels residus generats en els patis, tenim també recollida selectiva de paper en cada aula, que es buiden als contenidors municipals de paper que hi ha a l’entrada del centre. També tenim un contenidor per la recollida de piles, en aquest cas és una empresa externa que s’encarrega de venir a buidar el contenidor quan aquest està ple.

 

Secured By miniOrange