Storytelling

Posted Posted in Generació Plurilingüe (GEP)
Wednesday, 10 January 2018
Today some BATX 2 students have visited ESO 1K to tell them some stories. The storytelling session has been a success!
We want to congratulate BAT 2 students for their work at writing, preparing and presenting their stories so well. And thanks to ESO 1K students for being such good listeners! A pleasure!

 

Generació Plurilingüe (GEP)

Posted Posted in Generació Plurilingüe (GEP)

Aquest any al Milà encetem un projecte nou, que es diu GENERACIÓ PLURILINGÜE i que nosaltres anomenem GEP. El comencem amb la��objectiu de millorar la competA?ncia lingA?ística dels alumnes que hi participin, impartint parts de les matA?ries de Tecnologia i EducaciA?Física en anglA?s en alguns grups da��ESO (en concret, a 4t ESO i 1r i 2n da��ESO respectivament). Amb aquest objectiu en ment, ens plantegem a mís augmentar lA?A?s de la llengua anglesa al centre, a la��espai GEP de la nostra pígina web i a les xarxes socials. Per aixA?, aquesta serí possiblement la A?nica publicaciA? que podreu llegir en catalí en aquest espai.

Actualment el GEP es troba en una fase molt inicial ja que, per poder-lo implementar, els professors implicats i un membre del Departament de LlengA?es Estrangeres estem rebent una formaciA? molt específica en metodologia i disseny da��activitats AICLE i tambí en metodologies mís actives i inclusives (trebaIl per projectes i treball cooperatiu). ís important tenir en compte que el mateix Departament da��EducaciA? marca dos anys de formaciA? abans de la implementaciA? del projecte. De tota manera, durant el mes de marí aquest treball es farí visible a les aules ja que el professorat implementarí una unitat didíctica en anglA?s.

A mís, si us heu passejat pel centre aquest curs, veureu que ja sa��hi han fet alguns canvis i propostes en aquesta línia: en primer lloc, les aules estan rotulades en anglA?s i en catalí i a mís, el mes da��octubre hi va haver una exposiciA? de manualitats i textos escrits de Halloween al vestíbul i un concurs literari relacionat amb aquests treballs. Els alumnes de 2n de Batxillerat tambí es van sumar al projecte i van avenir-se a vendre aperitius i dolíos de Halloween per recaptar diners pel seu viatge. En aquesta ocasiA?, vam comptar amb el suport econA?mic de la��AMPA, a qui des da��aquí volem donar les grícies!