Select Page

GS ESCS TEA0 - Tècniques d'Actuació Teatral (TAT)

Aquests estudis capaciten per aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per fer tasques de dinamització basades en l’actuació i per preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat.

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica superior als efectes professionals dins de Catalunya.
Aquest títol no té efectes acadèmics.

 

Preinscripció curs 2024-2025

 

La inscripció a la prova específica es realitzarà a la secretaria del centre o per via telemàtica (secretaria@insmila.cat). Per tal de formalitzar-ne la inscripció, cal presentar o enviar la documentació següent:

  • Formulari d’inscripció complimentat.
  • Fotocòpia del DNI (o passaport o NIE).
  • Títol de batxillerat o equivalent (si actualment estàs cursant algun ensenyament, portar un certificat acreditatiu).

 

*Calendari del procés :

Del 15 d’abril al 5 de juny: inscripcions a la prova específica d’accés.

26 de juny: prova específica d’accés.

3 de juliol: llista provisional de qualificacions.

4, 5 i 8 de juliol: període de reclamacions, si s’escau.

11 de juliol: llista definitiva d’admesos.

Del 15 al 18 de juliol: matriculació.

 

*Requisits per accedir a les proves:

a) Estar en possessió del títol de Batxillerat; CFPM; CFPS; tècnic/a esportiu/va superior o tècnic/a esportiu/va, o un títol declarat equivalent a efectes acadèmics.

b) Posseir una edat mínima de 18 anys complerts dins de l’any natural d’execució de la prova específica.

c) Haver superat la prova específica d’accés que permeti demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Les persones aspirants que no disposin del requisit acadèmic per accedir al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral hauran de realitzar la prova d’accés prevista a l’article 30.2 del Decret 28/2014, de 4 de març, d’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

 

*Contingut de les proves:

(properament penjarem la informació)

 

Enllaços i consultes sobre preinscripció:

 

*Consulteu els diferents llistats:

> “Oferta de places” (11/04/2024)

> “Llistat barem provisional” (03/07/2024)

> “Llistat barem definitiu desprès de les reclamacions” (10/07/2024)

> “Llistat alumnat admès” (11/07/2024)

 

Si teniu dubtes, podeu trucar al centre de 9h a 14h (938172018)

 

 

 

– Matrícula curs 2024-2025 –

 

– Període de matriculació: del 15 al 18 de juliol de 2024

 

· Per presentar la documentació de matrícula cal seguir les instruccions rebudes per correu electrònic (correu enviat en cas d’aparèixer a la llista d’admesos del dia 11.07.2024. Cal revisar la safata de correu spam, en cas de no trobar el correu electrònic poden trucar al telèfon 938 172 018).

>Documents que cal aportar:

– Fitxa de dades personals per fer la matrícula (document per emplenar a l’ordinador i lliurar a secretaria. S’ha enviat per correu electrònic).

– Foto actual mida carnet de l’alumne/a.

– Original i fotocòpia de la Targeta sanitària individual de l’alumne/a.

– Certificat de les qualificacions obtingudes a Batxillerat o equivalent.

 

  • El codi d’usuari i accés per a la plataforma TPVEscola la rebreu per correu electrònic.

 

En cas de no formalitzar la matrícula dins el període establert, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada.

 


 

Secured By miniOrange