Seleccionar página

Calendari escolar curs 2021/2022

13 de setembre de 2021: inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà, el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior i en la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d’idiomes.

20 de setembre de 2021: inici de les classes als cicles formatius de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny.

No més tard del 20 de setembre de 2021: inici de les classes als ensenyaments de centres i aules de formació d’adults.

No més tard del 27 de setembre de 2021: inici de les classes als ensenyaments de les escoles oficials d’idiomes.

Del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022: vacances de Nadal.

De l’11 d’abril al 18 d’abril de 2022: vacances de Setmana Santa.

22 de juny de 2021: acaben les classes a tots els centres, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i les de la formació professional, que ho faran d’acord amb la seva programació acadèmica.

 

Els dies de lliure disposició per al curs 2021/2022 són:
 
1r trimestre
11 d’octubre de 2021
7 de desembre de 2021
2n trimestre
28 de febrer de 2022
18 de març de 2022
3r trimestre
29 d’abril de 2022 (RECORDEU QUE PRIMÀRIA ESCULL EL DIA 2 DE MAIG DE 2022)
 
 
*Les proves extraordinàries de l’educació secundària obligatòria es faran del 17 al 22 de juny de 2022
*Les proves extraordinàries de 1r curs de batxillerat i de cicles formatius d’ensenyaments esportius es faran del 2 al 6 de setembre de 2022.
*Les proves extraordinàries de 2n curs de batxillerat i de cicles formatius de formació professional es faran el mes de juny, després de les proves ordinàries.
Secured By miniOrange