Select Page

Beques i Ajuts

Curs 2020-2021


Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2020-2021 cursen ensenyaments postobligatoris.

A qui va dirigit?

A estudiants dels següents ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris:

  • Primer i segon cursos de batxillerat
  • Formació professional de grau mitjà i de grau superior
  • Formació professional bàsica i cursos d’accés i preparació de les proves d’accés a la formació professional, i cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i grau superior impartits en centres públics i en centres privats
  • Ensenyaments artístics professionals
  • Ensenyaments esportius
  • Ensenyaments artístics superiors
  • Estudis d’idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat a distància)

** No es concedirà beca als alumnes que repeteixen curs.

Termini per presentar la sol·licitud: del 9 d’agost a l’1 d’octubre de 2020.

Més informació: Oficina virtual de tràmits

Normativa aplicable


Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2020-2021.

A qui va dirigit?

  • Alumnes escolaritzats en centres educatius espanyols que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts.

El termini per presentar la sol·licitud és del 9 d’agost al 30 de setembre de 2020.

Més informació: Oficina virtual de tràmits

Normativa aplicable


Consulta de l’estat de la beca: enllaç web del Departament d’Ensenyament

Consulta de l’estat de la beca Convocatòria 2016-17: enllaç web del Departament d’Ensenyament


Ajuts Econòmics a l’Escolarització de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 2019-20 (pendent de nova convocatòria per al curs 2020-21)

 

Poden acollir-se a aquesta subvenció els centres educatius de Vilafranca que tinguin alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides i que imparteixin segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i educació especial.

Més informació: web Ajuntament de Vilafranca

Secured By miniOrange