Select Page

PROJECTE MILEC

El MILEC (millora de la lectura i de l’escriptura) és un projecte que es duu a terme de 1r a 3r d’ESO amb la finalitat de millorar la capacitat comunicativa i el rendiment acadèmic i així afavorir l’èxit escolar dels nostres alumnes en acabar 4rt de l’ESO perquè, tal i com ho fonamenta el Departament d’Ensenyament:

  • Són imprescindibles per desenvolupar-se en els àmbits acadèmics i socials, i per continuar aprenent al llarg de la vida.
  • Constitueixen el fonament necessari per a l’adquisició i comprensió d’altres àrees i matèries.
  • Són part de la competència comunicativa i lingüística i, per tant, estan relacionades amb les altres dimensions d’aquesta competència.

Es desenvolupa una hora a la setmana i, a més a més, alguns grups, segons el número d’alumnes o característiques dels mateixos, disposen d’un altre professor de llengua que entra a l’aula per treballar de manera col·laborativa amb el professor curricular i així facilitar el desenvolupament de les activitats.

Els objectius primordials del projecte són:

  • Incrementar el temps de dedicació a l’escriptura.
  • Incorporar la reflexió sobre com s’escriu, per a què s’escriu, per a qui s’escriu.
  • Conservar evidències de la seva producció escrita.

Tanmateix, els alumnes aprenen a utilitzar simultàniament eines digitals perquè totes les tasques les han de penjar a un Google Sites personal que han creat i que és visible per la resta d’alumnes del centre. En definitiva, l’alumnat treballa i comparteix.

Secured By miniOrange