Select Page

PROJECTE GRANET DE SORRA

El meu granet de Sorra és un projecte desenvolupat pels alumnes de 2n d’ESO a l’hora de Cultura i Valors Ètics durant tot el segon trimestre.

L’objectiu és que els nois i noies descobreixin que treballant amb equip i pels demés es poden aconseguir fites importants.

“Ciutadà” és un mot que ens remet immediatament a dues realitats: en primer a lloc a “ésser humà”, i en segon lloc a “societat humana organitzada”.

En un món globalitzat i hipercomunicat, cada vegada és més necessària la creativitat per donar resposta a les canviants necessitats de la societat. Per aquest motiu, cal oferir espais de treball col·laboratiu i constructiu d’actuacions per millorar el món a petita escala.

Des de la perspectiva del concepte de Ciutadania universal, els alumnes han de reflexionar sobre quines són les necessitats per “arreglar el món” i acabar amb les desigualtats socials i donar valor als drets, independentment del lloc de residència o les característiques personals (procedència, religió, etc…)
Així doncs, els alumnes, autònomament, detecten una necessitat propera (al centre, municipi, etc.), desenvolupen la idea, descriuen el seu projecte per poder-lo exposar i s’autoavaluen un cop observats els resultats. I tot això des del model competencial orientador perquè:
significativitat pels alumnes al atorgar-los protagonisme i apropar-se a la seva franja d’edat com a impulsors de transformació a través de la creació.

La comunicació i interacció es realitza tant amb els propis companys com amb els adults que requereixi el procés (poden ser de diferents professions) i professors.

Han de pensar en l’acció o accions a desenvolupar per dur a terme el projecte.

Té projecció a nivell de grup, de centre i de municipi. Els resultats seran visibles per tothom.

Secured By miniOrange