Select Page

Dijous 20 de maig el Departament d’Educació va fer pública la seva intenció d’iniciar l’obertura dels centres educatius del país a mesura que vagin entrant en la fase 2 de la desescalada. En el cas del centres de Vilafranca l‘obertura es produirà el dimarts dia 2 de juny ja que el dia 1 és festiu d’àmbit local.

L’obertura dels centres és restringida i limitada seguint les indicacions del Departament d’Educació. Per aquest motiu cada centre ha elaborat un pla d’obertura amb les activitats que es volen portar a terme i les mesures sanitàries i organitzatives que es prendran. Podeu consultar el Pla d’obertura del centre clicant aquí.

Està previst que el centre estigui obert de les 9 a les 13 hores. El Pla d’obertura estableix una organització molt rigorosa que permet dur a terme les activitats planificades sense que suposi un risc per als alumnes i els professionals que hi intervenen. Les activitats presencials que hi durem a terme són:

  • Classes de preparació per a les PAU
  • Tutories de grup
  • Acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat

Per tant, tret d’activitats d’acció educativa presencial de suport lectiu, d’orientació educativa o de planificació del proper curs 20-21, el curs continuarà telemàticament seguint el calendari previst. És important tenir present que l’assistència a qualsevol d’aquestes activitats serà comunicada pel professor responsable i, per tant, no es contempla l’accés sense aquesta convocatòria a les instal·lacions. També cal saber que, malgrat la convocatòria, l’assistència al centre és totalment voluntària i en cas de ser acceptada l’alumne ha d’imprimir i omplir el document de declaració responsable corresponent i lliurar-lo en accedir a les instal·lacions.  En els següent enllaços hi ha el model de document que cal omplir i portar imprès:

 

Secured By miniOrange