Select Page

Del 5 al 9 de juliol es durà a terme a l’Institut Milà i Fontanals un curs per a professorat de l’àmbit de la sanitat sobre l’entorn quirúrgic. Vet aquí les dades del curs:

0006340600   L’àrea quirúrgica i la central d’esterilització
2020-2021   Curs. Form. Prof. Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
    
   5/7/2021 – 9/7/2021 (20 hores) de 16:00h a 20:00h
   INS Milà i Fontanals
   c. Torrelles de Foix, s/n (Vilafranca del Penedès) 
   Formació presencial
   
Accessos   Veure Plànol
Inscripció   15/05/2021 – 05/07/2021
    
Persones destinatàries   Professorat de la família de sanitat
   
Requisits de certificació   Assistència a un mínim del 80% de la durada de l’activitat.
Tasques de la formació no presencial.
   
Descripció   Curs presencial amb 20% de formació pràctica. El TCAI, com a membre de l’equip quirúrgic, treballa donant suport a l’activitat que es desenvolupa en un quiròfan. L’activitat formativa té per objectiu formar al professorat de la família sanitat en l’atenció al pacient quirúrgic.

La formació neix arran la necessitat de millorar el currículum del CFGM de Cures Auxiliars d’infermeria i poder oferir una formació sobre l’àrea quirúrgica que s’adeqüi als coneixements i protocols actuals dels centres hospitalaris.

La resta de la formació es farà a l’Institut Milà i Fontanals de Vilafranca. En situació de confinament el curs s’impartirà de forma telemàtica.

   
Objectius   Actualitzar coneixements sobre:
– Gestió de la documentació de/la pacient en un procés quirúrgic
– El pacient en el preoperatori
– El pacient en el intraoperatori
– El pacient en el postoperatori immediat
– Gestió d’instrumental a l’àrea quirúrgica
– Mètodes de desinfecció i esterilització habituals
– Protocols de prevenció davant Infecció Hospitalària
   
Continguts   1. L’àrea quirúrgica:
a. El seu funcionament
b. La circulació de pacients i personal i material/instrumental
c. Organització del dia a dia
2. Admissió del pacient i preoperatori:
a. Identitat del pacient
b. Documentació a comprovar
c. Preparació del /la pacient
3. Dins el quiròfan:
a. Instrumental habitual
b. Aparells habituals
c. Tipus d’anestèsia i aparells
d. Funcions dels/les TCAI dins un quiròfan (comprovació esterilitat, documentació variada…)
e. Recollida de residus i instrumental utilitzat
4. La sala de reanimació i el postoperatori immediat:
a. Constants vitals i postoperatori
b. Medicació
c. Gestió de documentació
5. La gestió de l’instrumental sanitari reutilitzable:
a. Neteja i desinfecció del quiròfan per part del/la TCAI
b. Proteccions i circulació àrees netes i brutes
c. Mètodes de neteja i desinfecció de l’instrumental habituals a l’actualitat:
i. protocols d’actuació
ii. proteccions individuals
iii. traçabilitat
d. Mètodes actuals d’esterilització:
i. protocols d’actuació
ii. mesures de protecció
iii. controls i traçabilitat
e. Emmagatzematge:
i. protocols i caducitats
ii. peticions de material des de quiròfan i altres àrees
   
Observacions  
   
Formador/a   Yolanda Piñol Callau, Adriana Matas Casademont
   
Organització   Servei d’Ordenació de la Formació Professional Inicial
   
E-mail   fpformacio@xtec.cat
   
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   05/07/2021   1600   2000 
 Sessió 2   dimarts   06/07/2021   1600   2000 
 Sessió 3   dimecres   07/07/2021   1600   2000 
 Sessió 4   dijous   08/07/2021   1600   2000 
 Sessió 5   divendres   09/07/2021   1600   2000 

 

Secured By miniOrange