TEGM Futbol

 

 

Preinscripció i Matrícula TEGM FUTBOL Curs 2018-19

Està previst fer la preinscripció del curs 2018-19 del 8 de maig al 6 de juny, encara no s’ha publicat el calendari oficial. Actualitzarem les dades tant bon punt tinguem la informació. Podeu fer una ullada de com va funcionar el procés de l’any anterior aquí sota:

Preinscripció i Matrícula TEGM FUTBOL Curs 2017-18

Informació sobre les preinscripcions.

Documentació, calendari, requisits, taxes i altres informacions sobre la Preinscripció i Matriculació.

Sol·licitud de preinscripció a ensenyaments de règim especial d’esports en centres educatius sufragats amb fons públics. Curs 2017-2018.

Recordem que per presentar la sol·licitud de preinscripció i la documentació, cal sol·licitar dia i hora a través de l’aplicatiu Cita Prèvia (disponible dies abans de l’inici del període de preinscripció).

Calendari 1r període de preinscripció i matriculació 2017-18. (Cal mirar els horaris a la pàgina web del centre)

Calendari 2n període de preinscripció i matriculació 2017-18. (Cal mirar els horaris a la pàgina web del centre)

Calendari 3r període de preinscripció i matriculació 2017-18. (Cal mirar els horaris a la pàgina web del centre)

Calendari 4t període de preinscripció i matriculació 2017-18. (Cal mirar els horaris a la pàgina web del centre)

* Per a realitzar les sol·licituds d’exempció i convalidació de crèdits cal presentar la sol·licitud i els originals i fotocòpies de la documentació que determina la sol·licitud corresponent:

Sol·licitud d’exempció de la formació pràctica.

Sol·licitud convalidació crèdits.

Sol·licitud convalidació singular.

Formulari per sol·licitar l’homologació, convalidació i equivalència profesional amb les ensenyances esportives de règim especial (Consejo Superior de Deportes). Pàgina web del Consejo Superior de Deportes.

Normativa per la formació convalidable del Bloc comú promogut per l’Escola Catalana de l’Esport entre els anys 1989 i 1999.


CONSULTA ELS RESULTATS

1r Període de preinscripció i matrícula CURS 2018-19

El calendari es farà públic abans del juny de 2018. (no disponible)

2n Període de preinscripció i matrícula CURS 2018-19

El calendari es farà públic abans del setembre de 2018. (no disponible)

3r Període de preinscripció i matrícula CURS 2018-19

El calendari es farà públic abans del desembre de 2018. (no disponible)

4t Període de preinscripció i matrícula CURS 2017-18

Difusió de l’oferta de places – 1.2.2018

– Publicació de les llistes amb el barem provisional – 19.3.2018 (dessert)

– Publicació de les llistes amb el barem definitiu – 23.3.2018 (no disponible)

– Publicació llistes d’admesos i Llista d’Espera (recordem que a la matriculació s’ha de disposar de tots els requisits d’accés. Consultar places disponibles a Secretaria) – 3.4.2018 (no disponible)


Confirmacions de reserva de plaça i matrícula alumnat propi del centre pel curs 2017-18:

– Confirmació de reserva de plaça pel curs 2017-18: mitjançant formulari enviat per correu als alumnes (fins el 10.5.2017).

– Matrícula i entrega d’exempcions i convalidacions per al curs 2017-18: del 14 al 21 de juliol de 2017

Recordem que per presentar la documentació, cal sol·licitar dia i hora (clicar enllaç).