Select Page

TEGM Futbol

Preinscripció i Matrícula TEGM FUTBOL Curs 2019-20

 

Documentació, calendari, requisits, taxes i altres informacions sobre la Preinscripció i Matriculació.

Sol·licitud de preinscripció a ensenyaments de règim especial d’esports en centres educatius sufragats amb fons públics. Curs 2019-2020.

Recordem que per presentar la sol·licitud de preinscripció i la documentació, cal sol·licitar dia i hora a través de l’aplicatiu Cita Prèvia (disponible dies abans de l’inici del període de preinscripció).

Informació sobre les preinscripcions.

 

Calendari 1r període de preinscripció i matrículació 2019-20. (Cal mirar els horaris a la pàgina web del centre)

Calendari 2n període de preinscripció i matrículació 2019-20. (Cal mirar els horaris a la pàgina web del centre)

Calendari 3r període de preinscripció i matrículació 2019-20. (Cal mirar els horaris a la pàgina web del centre)

Calendari 4t període de preinscripció i matrículació 2019-20. (Cal mirar els horaris a la pàgina web del centre)

 


 

* Per a realitzar les sol·licituds d’exempció i convalidació de crèdits cal presentar la sol·licitud i els originals i fotocòpies de la documentació que determina la sol·licitud corresponent:

Sol·licitud d’exempció de la formació pràctica.

Sol·licitud convalidació crèdits.

Sol·licitud convalidació singular.

Formulari per sol·licitar l’homologació, convalidació i equivalència professional amb les ensenyances esportives de règim especial (Consejo Superior de Deportes). Pàgina web del Consejo Superior de Deportes.

Normativa per la formació convalidable del Bloc comú promogut per l’Escola Catalana de l’Esport entre els anys 1989 i 1999.

 


CONSULTA ELS RESULTATS

 

1r Període de preinscripció i matrícula CURS 2019-20

Difusió de l’oferta de places provisional – 3.5.2019

Publicació de les llistes amb el barem provisional – 28.6.2019

Publicació de les llistes amb el barem definitiu – 8.7.2019 (no disponible)

Difusió de l’oferta de places definitiva – 16.7.2019 (no disponible)

– Publicació llistes d’admesos i Llista d’Espera (recordem que a la matriculació s’ha de disposar de tots els requisits d’accés. Consultar places disponibles a Secretaria) – 17.7.2019 (no disponible)

2n Període de preinscripció i matrícula CURS 2019-20

El calendari es farà públic abans del 6.9.2019.

3r Període de preinscripció i matrícula CURS 2019-20

El calendari es farà públic abans de l’11.12.2019.

4t Període de preinscripció i matrícula CURS 2019-20

El calendari es farà públic abans del 28.2.2020.

 


Confirmacions de reserva de plaça i matrícula alumnat propi del centre pel curs 2019-2020:

 

– Confirmació de reserva de plaça pel curs 2019-20: mitjançant formulari enviat per correu als alumnes (fins el 30.4.2019).

– Matrícula i entrega d’exempcions i convalidacions per al curs 2019-20: des del dia d’entrega de notes fins el 15 de juliol de 2019.

Secured By miniOrange