CFGS Animació d’activitats físiques i esportives

Preinscripció i Matrícula CFGS ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA Curs 2018-19

Clica aquí: per veure el Calendari de preinscripció i matriculació de CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva per a realitzar els tràmits dins els terminis corresponents.

Documents Preinscripció:

Han de formalitzar la preinscripció i identificar-se en el formulari: els tutors legals (si l’alumne/a és menor d’edat) o l’alumne/a (en cas que sigui major d’edat). Per tal de fer aquesta sol·licitud de preinscripció cal que revisis quina de les dues opcions has de realitzar per fer el tràmit:

 

  • El codi IDALU (codi RALC) que el facilita el centre de procedència.
  • IdCat Mòbil: per sol·licitar-lo només cal disposar de DNI, TSI (targeta sanitària inidividual) i telèfon mòbil (clica aquí per a l’enllaç a IdCat mòbil).
  • Clica aquí per a presentar la sol·licitud al registre electrònic de la Generalitat (disponible fins el 7-6-18). Aquest tràmit s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant.
  • Es podrà acreditar la presentació de la sol·licitud (en cas que fos necessari)  amb el resguard corresponent, on consta la data i el número de registre d’entrada, que s’envia a l’adreça de correu electrònic que es faci constar en el formulari.

 

  • Clica aquí per a presentar la sol·licitud telemàtica (disponible fins el 7-6-18). Aquest tràmit s’acaba amb l’enviament del formulari i s’ha de presentar al centre demanat en primera opció junt amb la documentació detallada.Les persones que no els sigui possible utilitzar la sol·licitud electrònica (per exemple: si l’alumne va finalitzar el batxillerat abans del curs 2016-17, alumnes estrangers que han sol·licitat l’homologació dels seus estudis abans del 2016, etc.), podran presentar la sol·licitud telemàtica junt amb la documentació detallada en el següent document (clica aquí per descarregar les instruccions ).
  • Per a presentar la sol·licitud i la documentació, cal demanar una hora a l’aplicació Cita Prèvia que trobaràs a la part dreta de la pantalla. Cal registrar-se com a convidat, posar les dades i rebràs un correu confirmant la teva reserva.

 

—> Consulta aquí (a partir de la pàgina 3) els codis del centres que fan el cicle, així com el seu torn

 

—> Consulta els resultats online: clica aquí. (disponible segons les dates de publicació dels diferents llistats)

Documents Matrícula:

Han de formalitzar la matrícula els interessats, o els pares o tutors legals de l’alumne/a menor d’edat (en cas contrari, pot presentar la documentació una persona autoritzada mitjançant un escrit junt amb els DNI / NIE corresponents).

En cas de no formalitzar la matrícula dins el període establert, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada.

Clica aquí per la Cita prèvia: per presentar la matrícula cal sol·licitar dia i hora a través de l’aplicatiu.

– 2 fotografies mida carnet amb el nom i cognoms per darrere.

– Original i fotocòpia del DNI / NIE de l’alumne/a vigent.

– Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

– En cas dels menors d’edat: original i la fotocòpia del DNI / NIE dels pares i del llibre de família.

– Original i fotocòpia del certificat de qualificacions definitives de Batxillerat, del certificat de qualificació de la prova d’accés a grau superior o a la universitat per majors de 25 anys, credencial d’homologació/convalidació d’estudis estrangers, títol de grau mig junt amb el certificat de la formació relacionada amb l’accés als cicles de grau superior (sempre que no s’hagi pogut presentar en el període de preinscripció). En el cas d’estar pendent de les avaluacions de setembre, no se’ls manté la plaça assignada.

– Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent (no serveix la sol·licitud).

– Fitxa de dades personals degudament emplenada i signada pels pares o tutors legals (es pot recollir el document a Consergeria, també s’enviarà per correu electrònic un cop hagin sortir les llistes d’admesos).

– Resguard de pagament de Banc Sabadell amb: nom, cognoms i curs de l’alumne/a (es pot recollir el document a Consergeria, també s’enviarà per correu electrònic un cop hagin sortir les llistes d’admesos).


Els possibles canvis durant el període de preinscripció i matrícula estaran actualitzats a la pàgina web Estudiar a Catalunya: clica aquí.


* Per a realitzar les sol·licituds (d’exempció FCT, convalidació de crèdits, semipresencialitat o matrícula parcial) cal presentar la sol·licitud amb els originals i fotocòpies de la documentació que determina la sol·licitud corresponent.