Select Page

CFGS Animació d'activitats físiques i esportives

 

Preinscripció i Matrícula CFGS ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA Curs 2021-22

Preinscripció:

Mitjançant Sol·licitud Electrònica:

Per fer aquesta sol·licitud caldrà identificar-se amb un certificat digital (DNIe, Cl@ve, T-CAT). Si no es disposa de certificat digital, es pot generar-ne un de forma fàcil amb l’IdCat Mòbil.

Enllaços per fer la preinscripció i fer el seguiment del procés:

Mitjançant Sol·licitud en Suport Informàtic:

Per a les famílies que no poden obtenir un certificat digital cal seguir aquestes instruccions (clica aquí).

Enllaços per fer la preinscripció i fer el seguiment del procés:

  • Formulari preinscripció en suport informàtic (codi del centre Milà: 08046736): disponible del 25 al 31 de maig de 2021

 

En els casos, excepcionals, que no es pugui fer la preinscripció telemàtica, caldrà trucar al centre per tal de que li informem la manera de procedir (reserva).

—> Consulta els resultats online: clica aquí. (disponible segons les dates de publicació dels diferents llistats)

—> Llista de sol·licituds amb puntuació provisional

 

Documents Matrícula:

Per presentar la documentació de matrícula cal seguir les instruccions rebudes per correu electrònic (document enviat en cas d’aparèixer a la llista d’admesos).

Han de formalitzar la matrícula els interessats, o els pares o tutors legals de l’alumne/a menor d’edat.

En cas de no formalitzar la matrícula dins el període establert, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada.

Documents a enviar:

– Fotografies mida carnet.

– DNI / NIE VIGENT de l’alumne/a (i els pares o tutors legals de l’alumne/a menor d’edat), amb l’adreça actual.

– TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

– Carnet de família nombrosa o monoparental vigent (no serveix la sol·licitud).

– Altra documentació que es consideri oportuna.

– Certificat acadèmic de les qualificacions al·legades a la preinscripció i que permeten l’accés al cicle.

– Fitxa de dades personals degudament emplenada pels pares o tutors legals (document enviat per correu electrònic en cas d’aparèixer a la llista d’admesos).

– El codi d’usuari i accés per a la plataforma TPVEscola s’enviarà per correu electrònic.


Els possibles canvis durant el període de preinscripció i matrícula estaran actualitzats a la pàgina https://preinscripcio.gencat.cat (clica aquí).

Vídeo “Com crear-te l’IdCat Mòbil”

Vídeo “Com presentar la sol·licitud a través del registre electrònic de la Generalitat” (disponible pròximament, en tot cas es pot mirar com es realitza segons el vídeo de https://insmilaifontanals.cat/cai)


* Per a realitzar les sol·licituds (d’exempció FCT, convalidació de crèdits, semipresencialitat o matrícula parcial) cal presentar la sol·licitud amb els originals i fotocòpies de la documentació que determina la sol·licitud corresponent.

Secured By miniOrange