Select Page

CFGS Animació d'activitats físiques i esportives

Preinscripció i Matrícula CFGS ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA Curs 2019-20

Preinscripció:

Enllaços:

—> Consulta els resultats online: clica aquí. (disponible segons les dates de publicació dels diferents llistats).

Instruccions per alumnes que no tenen IDALU perquè no han estat matriculats en cap ensenyament a partir del curs 2015-16 (clica aquí).

 

Documents Matrícula:

Clica aquí per la Cita prèvia: per presentar la documentació de matrícula rebuda per correu electrònic, cal sol·licitar dia i hora a través de l’aplicatiu.

Han de formalitzar la matrícula els interessats, o els pares o tutors legals de l’alumne/a menor d’edat (en cas contrari, pot presentar la documentació una persona autoritzada mitjançant un escrit junt amb els DNI / NIE corresponents).

En cas de no formalitzar la matrícula dins el període establert, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada.

– 2 fotografies mida carnet amb el nom i cognoms per darrere.

– Original i fotocòpia (en un mateix full) de:

* DNI / NIE VIGENT de l’alumne/a i els pares o tutors legals de l’alumne/a menor d’edat, amb l’adreça actual.

* TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

* Carnet de família nombrosa o monoparental vigent (no serveix la sol·licitud).

– Altra documentació que es consideri oportuna.

– Original i fotocòpia del certificat acadèmic de les qualificacions al·legades a la preinscripció i que permeten l’accés al cicle.

– Fitxa de dades personals degudament emplenada i signada pels pares o tutors legals (document enviat per correu electrònic).

– Resguard de pagament de Banc Sabadell amb: nom, cognoms i curs de l’alumne/a (document enviat per correu electrònic).


Els possibles canvis durant el període de preinscripció i matrícula estaran actualitzats a la pàgina web Estudiar a Catalunya: clica aquí.

Vídeo “Com crear-te l’IdCat Mòbil”

Vídeo “Com presentar la sol·licitud a través del registre electrònic de la Generalitat” (disponible a partir del 30 de maig de 2019)


* Per a realitzar les sol·licituds (d’exempció FCT, convalidació de crèdits, semipresencialitat o matrícula parcial) cal presentar la sol·licitud amb els originals i fotocòpies de la documentació que determina la sol·licitud corresponent.

Secured By miniOrange