Select Page

L’organització i actuacions que hi ha contingudes en aquest pla d’actuació pretenen en tot moment vetllar pel compliment de les mesures de seguretat i prevenció marcades per les autoritats sanitàries, així com facilitar la traçabilitat davant de qualsevol contagi que en l’Institut Milà i Fontanals de Vilafranca del Penedès es pogués detectar.

És important destacar que el conjunt de mesures establertes cerca disminuir la interacció dels alumnes, especialment els alumnes que no van a la mateixa classe, i reduir-ne la mobilitat. Per aquest motiu els alumnes hauran de fer servir mascareta sempre que no estiguin a la classe i tindran horaris d’accés, de sortida i d’esbarjo diferenciats. Així, els alumnes de 1r d’ESO, 3r d’ESO i 1r de Batxillerat, entraran de les 8:10 i sortiran a les 14:35 (excepte els alumnes que utilitzen el transport escolar). Els alumnes de 2n d’ESO, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat entraran a les 8:20 i sortiran a les 14:45 com és habitual.

El primer dia d’escola, el dia 14 de setembre, cal que tots els alumnes portin el full de declaració responsable degudament complimentat i signat i lliurar-lo al tutor/a.

Secured By miniOrange