Actualitat

ENTREVISTA PERIODÍSTICA A BARCELONA

Els quatre grups del nostre institut, 4rtM,N,O i MAP, van realitzar una sortida, des de la matèria de “Llengua castellana i Literatura” per “Les Rambles” de Barcelona i voltants, on van poder fer de periodistes. El resultat de les entrevistes i de la sortida va ser molt positiu: