Seleccionar página

Un institut és una col·lectivitat que funciona, en alguns aspectes, com una societat autosuficient. Alumnes, professors, personal administratiu, personal del servei de neteja i manteniment… mantenen cada dia, durant un munt d’hores, un contacte que sovint esdevé familiar.

Una de les pràctiques periodístiques que l’institut Milà i Fontanals va començar a realitzar l’any passat és la del projecte Personatges del Milà: una entrevista periòdica —la majoria de vegades, setmanal— a algun membre d’aquest centre educatiu que l’any passat va celebrar el seu primer quart de segle de vida. L’entrevista es publica a la pàgina web del centre (www.insmilaifontanals.cat), amb una fotografia de l’entrevistat/da en què se’l veu aguantant la banda “Jo soc Milà”. De moment, ja es compta amb més de trenta entrevistes, que contribueixen a la cohesió entre els diversos membres i rols de l’institut. Fa escassament tres anys, l’institut comptava encara amb una revista de paper, que confeccionaven els alumnes del batxillerat artístic. Les noves tecnologies ens permeten una actualització gairebé diària dels continguts del web. Sens dubte, una de les seccions estrella d’aquesta pàgina web renovada és aquesta de l’entrevista ‘Personatges del Milà’.