Select Page

Nou al centre des d’aquest curs, el professor que ensenya història contemporània als alumnes dels cinc grups de 2n de batxillerat del Milà i Fontanals ho intenta fer d’una manera creativa, ajustant-se a cada una de les especialitats d’aquest nivell.

I, aixı́, en Pere va demanar als seus alumnes que es posessin en la pell dels promotors de la coalició electoral Solidaritat Catalana —unió de totes les forces catalanistes (republicanes i conservadores), que va concórrer a les eleccions de l’any 1907—. Aquesta coalició va néixer com a resposta a la llei de jurisdiccions que havia redactat el govern espanyol, per la qual es prohibien les ofenses a la unitat de la pàtria, a la bandera, als sı́mbols patriòtics i a l’exèrcit. Les ofenses serien jutjades per tribunals militars.

L’activitat consistia a triar diferents opcions adaptades a cada una de les especialitats dels batxillerats (artístic, musical, social, científic i humanístic). Aquestes opcions abraçaven des d’elaborar un pòster de propaganda polı́tica a redactar un programa polı́tic amb cinc propostes destacades,passant per l’escriptura d’un himne o la redacció de tres eslògans per aconseguir vots. Es tracta, en definitiva, d’adaptar una matèria comuna i el seu temari o currı́culum a les habilitats i virtuts especı́fiques dels alumnes i, d’aquesta manera, vincular, de forma transversal, diferents competències.

 

Secured By miniOrange