Seleccionar página
Es va proposar als alumnes de 2n de batxillerat de la matèria (comuna) d’història crear un vídeo explicatiu sobre l’etapa històrica de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).
 
L’objectiu era que l’alumnat assolís uns coneixement sobre el temari però des de una nova perspectiva. No des de la repetició o memorització dels continguts sinó sent el protagonista directe de l’explicació. Calia que es posessin a la pell del docent i fessin un vídeo explicatiu de l’època esmentada. Es tractava, per tant, de fer una activitat competencial on demostressin les seves competències d’anàlisi dels fenòmens històrics i organització política, d’identificació de les identitats individuals i col·lectives i que es formessin un criteri propi sobre els problemes socials del moment fent-ho sempre des del rigor històric. Alhora es treballaven competències més transversals com la digital i l’expressió i sintetització de les idees. 
 
A continuació podeu gaudir  del treball documental presentat per la Laia Xiao i la Clàudia Freixedas: