Select Page

El departament de llengües estrangeres imparteix dues assignatures al voltant de la publicació online. Aquí teniu una breu descripció de què fem a ambdues:

Teen Magazine és una assignatura optativa de 1r d’ESO on els alumnes editen una resvista online amb les seccions que interessen als adolescents. Des d’un bon començament, els alumnes trien el nom i la caràtula de la revista, dissenyen el logo i planifiquen quines seccions volen treballar. Enguany, han jugat amb el nom del Tintín i l’han titulada Tin-teen Magazine. Han dissenyat un logo que no tingués marca de gènere, però sí de condició d’estudiant. S’han presentat a la secció “About us”, han resumit els esdeveniments de la setmana mitjançant una fotografia a “Pic of the week”, han creat el seu quizz particular, han fet entrevistes a professors i estudiants, han fet enregistraments de veu recitant poemes de nadal, han redactat notícies, han fet un reportatge sobre temes actuals i han confeccionat un pòster titulat “Food for Thought”. Tot això i més ho hem fet en anglès. The result has been a total success for such engaging challenge!

La matèria de La revista està adreçada als alumnes de primer de batxillerat i té una temporització de 2 hores setmanals al llarg de tot el curs escolar. Els objectius que persegueix estan vinculats amb els objectius generals de l’etapa del batxillerat i són:

  • Fomentar el treballar cooperatiu per a realitzar una revista escolar plurilingüe que tracti temes que puguin ser interessants per a la comunitat educativa del centre.
  • Valorar les llengua anglesa i també la catalana i la castellana com a mitjans per a comunicar i per afavorir la cohesió social, entenent-les com a eines d’aprenentatge, i com a instruments d’accés a la informació i a l’oci.
  • Aprende a diferenciar i a produïr els diferents tipus de text del gènere periodístic que formaran part de la revista (notícia, reportatge, entrevista, article d’opinió etc.)
  • Emprar recursos informàtics per a la cerca d’informació i la redacció dels continguts.
  • Participar de manera activa, reflexiva i crítica en interaccions comunicatives de diferent forma, necessàries per a la realització de les tasques, la construcció de coneixements o la participació en la vida social.
Secured By miniOrange