PresentaciA? de la Marta SigA?enza al Vinseum!

Posted Posted in Actualitat

La mA?sica dels anys 70

Posted Posted in Actualitat

La mA?sica dels anys 70, en general, es va caracteritzar per la consolidaciA? del pop i el rock com a estils totalment dominants de la��escena, i pel sorgiment de fusions amb aquest estil (jazz-rock, rock simfA?nic, cantautors pop, flamenco-pop, etc.) com a forma de supervivA?ncia dels altres estils mís tradicionals, que així aconseguiren adaptar-se a les noves corrents musicals. Tambí, per la difusiA? de la��electrA?nica en la creaciA? musical (a partir de la comercialitzaciA? dels sintetitzadors compactes), posant a la��abast dels compositors de mA?sica popular el que havien desenvolupat als anys 50 i 60 els pioners de la mA?sica electroacA?stica.

4 dies da��esquA� a la Molina

Posted Posted in Actualitat

Aquesta setmana un grup de gairebí 90 alumnes de primer de batxilerat, acompanyats de cinc professors, han anat a la zona de La Molina a passar quatre dies da��esquí, en una sortida organitzada pel departament da��educaciA? física. Tot i que dilluns i dimarts les condicions meteorolA?giques no van acompanyar i no van poder esquiar tant com haguessin volgut, sa��espera que avui dimecres i demí dijous les pistes presentin una situaciA? immillorable. Cada matí els alumnes disposen de classes de dues hores amb monitor i desprís tenen lliure per esquiar per on vulguin. A la tarda, ahir van anar a Puigcerdí i avui ís probable que visitin el poble de Bellver de Cerdanya. Dijous tornaran cap a casa.

Esquiada 1r Batxillerat

Posted Posted in Actualitat

Els de l’IFE entren al MAP!

Posted Posted in Actualitat

El dimecres 31 de gener dos alumnes del MAP, en Junior i la Micaela, van fer una activitat formadora al voltant de l’A?s de les eines bísiques al grup d’alumnes IFE de 2n curs, dividits en dos grups.

L’Itinerari Formatiu Específic (IFE) ís una formaciA? professionalitzadoraííper a nois i noies entre els 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials, que tí una durada de 4 cursos.íEl perfil que s’imparteix ís el d’Auxiliar en vendes i AtenciA? al pA?blic. Enguany estí adscrit al nostre Institut i ís elí seu segon any de funcionament.
í

Concurs per a un nou logo del MilA�!

Posted Posted in Actualitat

L’Institut Milí i Fontanals convoca un concurs per a la creaciA? da��un logotip destinat a ser la imatge representativa del centre. El concurs es regirí per les segA?ents bases.

Objectiu

Elaborar el disseny d’un logotip destinat a ser la imatge representativa del l’Institut Milí i Fontanals.

Participants

Hi pot participar qualsevol alumne/a matriculat actualment a l’ Institut Milí i Fontanals. Els participants poden presentar fins a dues propostes, que han de ser inA?dites i originals.

Característiques de les propostes

a. El disseny haurí de ser original i inA?dit, com tambí, ha de ser l’adequat per reproduir-lo en paper, a la web o en suports multimA?dia.

b. El logotip haurí d’incloure obligatA?riament, a part de la imatge grífica, íel text ía�?Institut Milí i Fontanals “. La forma que utilitzi la��autor per inclourea��l ís decisiA? seva.

c. Es recomana treballar propostes mís aviat senzilles. En aquest sentit tambí ís important que al passar-les a blanc i negre no perdin qualitat de disseny. Si es fa en color, sa��han da��utilitzar com a míxim 2 colors.

d. Es valorarí que el logotip sigui fícilment recognoscible, ja que sa��utilitzarí per fer difusiA?.

e. El mA?tode de realitzaciA? ís lliure (ordinador, a mí…). Si estí fet en format digital sa��haurí de tenir en compte que la proposta gaudeixi da��una bona resoluciA?.

f. El logotip ha de tenir unes mides de 10×5 cm o de 7×7 cm.

Material per entregar

Cada participant haurí de presentar la proposta juntament amb la segA?ent documentaciA?:

Suport Físic (Paper)

En un sobre mida A5 tancat sa��haurí da��incloure, la proposta de logotip en un full A5.

Un altre sobre tancat mís gran que inclogui un paper amb les dades personals del participant.

Tant el sobre gran com el sobre hauran de dur escrit el títol de la proposta o un pseudA?nim de la��autor, que no sa��ha de relacionar en cap cas amb ell. Cal dir que es poden presentar diverses variacions da��una mateixa proposta de manera opcional.

Suport electrA?nic (Correu electrA?nic, pen, CD …)

Juntament amb la documentaciA? en paper tambí sa��haurí d’entregar en format digital.

Assumpte: Concurs Logotip – a�?Títol de la proposta o pseudA?nima�?

Cos del missatge: breu explicaciA? de la proposta. QuA? representa? …

Proposta de logotip en qualsevol format estíndard (PNG, JPG, XCF…).

Termini

El divendres 23 de febrer del 2018 serí l’A?nic i A?ltim dia per presentar les propostes, que seran recollides per un professor de visual i plística al llarg dels dos patis.

Jurat i veredicte

El jurat estarí format per membres de la comunitat educativa. Es valoraran les propostes desprís del 23 de febrer el veredicte es dirí durant el mes de Marí.

Els autors de les propostes finalistes rebran un diploma que els acrediti com a participants del concurs.

El lliurament de premis als finalistes es farí durant el dia de les jornades culturals. En el mateix acte es farí la presentaciA? del nou logotip.

í….íí El jurat es reserva el dret de qualificar el concurs de desertíí ….

Propietat intelílectual

La proposta guanyadora passarí a ser propietat exclusiva de l’ Institut Milí i Fontanals, la qual tindrí total llibertat per utilitzar el logotip premiat i/o modificar-lo si ho considera necessari. Per tant, el guanyador del concurs renuncia automíticament a tots els drets de propietat intelílectual sobre el logotip i cedeix els drets de manipulaciA?, ediciA?, exposiciA? i reproducciA?.

El guanyador es farí responsable en front a reclamacions que puguin sorgir de qualsevol naturalesa o que tercers pogueren fer al respecte a la originalitat, semblanía o cA?pies parcials dels treballs presentats.

AcceptaciA? de les bases

La participaciA? en el concurs implica la��acceptaciA? total da��aquestes bases. En cas que alguna de les propostes presentades no les complís, seria automíticament desqualificada.

On puc trobar feina?

Posted Posted in Novetats CFGM CAI

Durant el primer trimestre de curs, des de la��assignatura de FormaciA? i OrientaciA? Laboral del Cicle Formatiu de Curesí en auxiliar da��infermeria, sa��han realitzat dues xerrades amb la��objectiu de complementar els continguts treballats a la��aula, donant la oportunitat a la��alumnat de conA?ixer recursos de la zona especialitzats en la recerca de feina.

Vam anar a fer una visita al Servei Local da��OcupaciA? de la��Ajuntament de Vilafranca i vam tenir la oportunitat de que vinguessin des de la empresa de treball temporal Adecco, per tal de donar a conA?ixer el serveis que ofereixen i el funcionament da��aquests. Ens van Informar i facilitar els recursos, per tal que els alumnes coneguin els processos que calen seguir per tal de cercar feina. Es van tractar diversos aspectes centrats en la recerca de feina, en quan a la planificaciA?, canals i recursos, processos de selecciA? i aspectes mís de caire personal com les competA?ncies, autoconeixement ií motivaciA?.