Seleccionar página

La Laia Xiao estudia 1r de batxillerat: el científic. Tot i que li van tan bé les assignatures de ciències com les de lletres, ella es considera de ciències: “Les assignatures de ciències m’agraden més, hi dono prioritat. Però les matèries de llengua i la literatura, també m’agraden”.

La Laia Xiao ha realitzat el programa Joves i Ciència, i actualment està participant en el Bojos per la Física: “Tots dos programes formen part de la Fundació La Pedrera. El Joves i Ciència són tres estius: el primer, vas al Pirineu; el segon any vas a un centre de recerca local (excepte dos participants que van als Estats Units) i el tercer any has de buscar un programa que t’interessi a nivell internacional. Per al bojos agafen molta més gent: jo participo en el de física”. Ens interessa saber com funciona la mecànica d’aquests programes: “Dos o tres dissabtes al mes, fem classes en centres de recerca de física”. Per altra banda, li han concedit l’assessorament Argó en el tema dels grans acceleradors de partícules, amb el professor Ramon Pascual.
Aquest estiu, del 21 de juny a l’1 d’agost, havia d’anar a Boston, al Research Science Institute del Massachussetts Institute of Tecnology, a fer-hi una estada científica, gràcies, justament, al programa Joves i Ciència. “En tot Catalunya, que jo sàpiga, només hi ha tres alumnes: tres noies. Seran sis setmanes. En la primera, fas classe de dos àmbits científics que t’interessin i classes d’humanitats; treballes durant quatre setmanes en un programa de recerca en alguna universitat, sobre algun tema que hagis demostrat que t’interessa. Has de firmar un article científic i una presentació”. Malauradament, s’haurà de quedar a casa pel coronavirus. Li sap mot de greu, com és lògic. Aquest programa té molt de prestigi: classes amb grans professors, algun sopar amb algun premi Nobel…

Encara no ha pensat en el seu futur, però li agradaria dirigir un grup de recerca. “Primer volia estudiar una enginyeria, ara no ho tinc tan clar”. La Laia Xiao assegura que ha notat un canvi respecte a la seva escola de sempre, el Sant Elies, on els professors estaven molt sobre els alumnes. “Aquí hi ha més diversitat d’alumnes; en gran part, a causa de l’àmplia oferta d’itineraris de batxillerat”.