Select Page

El nostre institut oferirà el cicle de grau superior de Documentació i Administració sanitàries. Serem el primer centre de l’Alt i Baix Penedès que tindrà un cicle de grau superior de la família professional de sanitat. Aquest cicle s’impartirà el curs vinent i la preinscripció es durà a terme del 25 al 31 de maig d’enguany.

Aquests estudis capaciten per definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d’atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

La durada és de 2.000 hores (1.584 al Milà i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Gaudir d’un cicle de grau superior de sanitat al Penedès és le fruit d’una demanda de fa molt temps de diferents sectors i segueix la línia del Milà de poder oferir la màxima oferta formativa i la millor atenció possible a l’alumnat de Vilafranca i comarca.

Secured By miniOrange