Actualitat

Premis concurs de fotografia matemA�tica

Nivell ESO12:
1r premi: Noa Reviejo – Una perspectiva deliciosaí
2n premi: Maria Ruiz Retamar – Complements i complementaris


Nivell ESO34
1r premi Maria Gili Cuello – Cercles a la natura


2n premi Sofia Bengharda Castellanos – Pentígon deshabilitat


Nivell EPSO
1r premi David Miravent García – On ís l’equaciA? del plí?


2n premi Clíudia Alonso Rodríguez – El límit ís finit o infinit?