Select Page

Avui mateix hem rebut les intruccions per als centres educatiu sobre els canvis en la gestió de la preinscripció i matrícula del curs 2020/21 motivats per la situació de pandèmia. Així s’estableixen els següents períodes:

  • ESO: Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 13 a 22 de maig. Matrícula: 13 a 17 de juliol.
  • BATXILLERAT: període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 27 de maig al 3 de juny.
  • CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ: període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 2 al 8 de juny.
  • CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR: període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 10 al 17 de juny.

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic fent la preinscripció via telemàtica. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.
En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància. Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, els centre organitzarà la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per a l’accés al centre. Les sol·licituds es podran presentar telemàticament durant tot el període de presentació de sol·licituds. En canvi, l’atenció presencial en els centres educatius per a la presentació de sol·licituds només es podrà fer durant una part d’aquest període.

A mesura que tinguem més informació sobre el processos de preinscripció i les eines telemàtiques que s’utilitzaran, us anirem informant al web del centre.

Secured By miniOrange