Llibres de Cures Auxiliars d’Infermeria

El dia 1 de juliol de cada curs es publica el llistat de material escolar necessari per iniciar adequadament el curs següent. Aquest document es pot consultar directament en el vestíbul de l’institut.

Com el material a adquirir és diferent per a cada grup-classe, els equips docents recomanem que els pares i mares d’alumnes s’informin del grup assignat a l’alumne prèviament.