Select Page

Treball de Recerca

Al llarg del Batxillerat els alumnes han de desenvolupar la capacitat de recerca exercint-la en les diferents matèries. Per la importància que té aquesta capacitat, i pel caràcter interdisciplinari que pot suposar, tots els alumnes han de realitzar a Batxillerat un Treball de Recerca (TREC) al seu abast.

L’objectiu d’aquest treball és, d’una banda, posar l’alumne/a en una situació en què ha de fer servir tot un conjunt de coneixements adquirits des de les diferents matèries; d’aquesta manera es prepararà per adaptar-se a situacions semblants de la seva vida acadèmica o professional posterior, en les quals hagi d’aplicar diferents procediments d’un camp a un altre i mostrar determinades actituds. D’altra banda, el Treball de Recerca permet comprovar el grau d’assoliment dels objectius generals de l’etapa, en la mesura que avalua la maduresa de l’alumne pel que fa a la iniciativa, ordre, rigor, constància en el desenvolupament d’una tasca i capacitat per recórrer a les fonts d’informació més adients.

A més, l’alumnat té en aquest treball l’oportunitat d’aprofundir en una àrea de coneixement que li resulti interessant, perquè l’elecció del treball a fer és de temàtica lliure. En aquest sentit, i conscients de la complexitat que això pot presentar, l’alumne compta des dels inicis amb un professor-tutor que el guiarà i l’ajudarà a assolir els seus objectius. I, per això mateix, es comença a fer camí a 1r de Batxillerat per tal que l’alumne pugui començar l’estiu amb el treball ben encarrilat i pogui avançar aleshores el gruix del treball si així ho desitja per tal de poder aprofitar més el temps a 2n de Batxillerat per mirar d’aconseguir els millors resultats possibles.

Secured By miniOrange