Select Page

Guies de l'estudiant de Batxillerat

Durant les dues primeres hores del curs es duu a terme una sessió de tutoria amb l’objectiu d’informar l’alumnat de tot el que cal saber per fer més fàcil i còmoda la seva integració al centre. Després de fer un repàs dels aspectes organitzatius i de realitzar activitats de dinàmica de grups amb l’objectiu de trencar el gel, és l’hora de fer una descripció breu però rigorosa dels aspectes curriculars. El tutor/a lliura un exemplar de la Guia de l’Estudiant a cada alumne amb l’objectiu de fer un breu però entenedor repàs de tot allò que l’alumnat haurà d’aprendre durant el curs.

Les Guies de l’Estudiant contenen tots els continguts, criteris d’avaluació, característiques particulars, treballs, períodes d’exàmens i controls, etc., de totes les matèries que configuren el curs acadèmic. Aquí podreu veure les guies de l’estudiant d’aquest any:

· Guia de l’estudiant de 1r de Batxillerat d’arts

· Guia de l’estudiant de 2n de Batxillerat d’arts

· Guia de l’estudiant de 1r de Batxillerat de ciències i tecnologia

· Guia de l’estudiant de 2n de Batxillerat de ciències i tecnologia

· Guia de l’estudiant de 1r de Batxillerat Modalitat d’humanitats i ciències socials

· Guia de l’estudiant de 2n de Batxillerat Modalitat d’humanitats i ciències socials

Secured By miniOrange