Actualitat

Els alumnes de 3rM visiten el Centre d’acollida d’animals de companyia (CAAC PenedA?s)

El CAAD ís el Centre d’Acollida d’Animals DomA?stics de la Mancomunitat PenedA?s Garraf, un servei d’acollida per aquells animals domA?stics que estan perduts o que han estat abandonats. Els seus objectius sA?n garantir el benestar dels animals durant el temps d’estada al centre, proporcionant unes instalílacions, una alimentaciA? i una assistA?ncia veteriníria adequades, impulsar les adopcions responsables d’aquells animals no recuperats pels propietaris, i promoure tot un seguit d’actuacions adreíades als ciutadans per tal d’afavorir la tinenía responsable dels animals de companyia. Avui els alumnes de 3rM han estat testimonis directes d’aquesta gran labor que estí duen a terme.