Organigrama

Equip directiu

Director: Pere Martí Olivella
Secretari: Andreu Felip Ventura
Cap d’estudis: Ferran Paredes Arnáiz
Cap d’estudis adjunt: Josep Mateu Marrugat
Coordinadora pedagògica: Trini Jiménez Collado

Càrrecs de coordinació

Coordinador de Batxillerat: Susana Ledesma Hidalgo
Coordinadora de 1r d’ESO: Clàudia Castells
Coordinador de 2n d’ESO: Sergi Vallès Covacho
Coordinador de 3r d’ESO: Josep Ma Colomé Castellví
Coordinadora de 4t d’ESO: Magda Moliné Gallart
Coordinadora de d’ESO: Mon Valle Rebollo

Coordinador dels Ensenyaments en Règim Especial d’Esports: Bienve Gómez Mayor
Coordinadora del CFGM Cures auxiliars d’infermeria: Dolors Pizarro Jiménez
Coordinador del CFGS Animació d’activitats físiques i esportives: Iván Artigas Reixach
Coordinadora d’informàtica: Dolors Busquet Romeu
Coordinador d’activitats i serveis complementaris: David Martí Raventós

Caps de departament

Cap de Departament de Llengua catalana: Albert Rodríguez Roig
Cap de departament de Llengua castellana: Pilar Asenjo Rodríguez
Cap de departament de Llengües estrangeres: Almudena Herrera Llobet
Cap de departament de Matemàtiques: Mari Carmen Marcos Bravo
Cap de departament de Ciències socials: Teresa Ros Vich
Cap de departament de Ciències naturals: Isabel Cabrera Ortega
Cap de departament de Tecnologia: Joan Rodríguez Fuertes
Cap de departament d’Educació visual i plàstica: Montserrat Marí Cordeque
Cap de departament d’Educació física: Bienve Gómez Mayor
Cap de departament de Música: Mateu Cànaves Oliver
Cap de departament d’Orientació: Mon Valle Rebollo
Cap de departament del CFGM Cures auxiliars d’infermeria: Carme Piñol Forner

Tutories d’ESO

1rK: Joan Rodríguez i Fuertes
1rL: Teresa Ros Vich
1rM: Sergi Vallès Covacho
1rN: Bienve Gómez i Mayor
1rO: Iván Gómez Canela
2nM: Sergi Vallès Cobacho
2nN: Francesc Rodríguez
2nOa: Maria Saurí
2nOb: Helena Bejiga
3rM: Josep Ma Colomé Castellví
3rN: Albert Rodríguez Roig
3rOa: Custo Muñoz Pérez
3rOb: Mon Valle Rebollo
4tL: Carme Rodrigo
4tM: Emilio Vargas Fonseca
4tO: Lourdes Soler Romagosa
MAP: Pepi Lucas Bizarro

Tutories de Batxillerat

1rA: Rebeca Menchón
1rB: Jordi Llavina Murgades
1rC: Magda Aguiló Estrany
1rD: Jordi Beneito Sendra
1rE: Eulàlia Guasch
2nA: Helena González Alsinet
2nB: Catalina Ferreres
2nC: Almudena Herrera Llobet
2nD: Susana Ledesma Hidalgo

Tutories Cicles Formatius

EREE Futbol: Bienve Gómez Mayor
CAI-A: Mònica Pons Pérez
CAI-B: Isabel Carricoba i Lamela
AAFE: César Frattarola