Guixetes

Normesí de lloguer:

Període deílloguer: de principi a final del curs escolar.

  • Preu: socis AMPA 30 euros, no socis 35 euros.
  • Forma de pagament: Ingrís al caixerídel Banc Sabadell,íía�?pagaments a tercersa�?,íamb el codi 912, seleccionar a�?taquillaa�?.
  • Entrega de claus: a principi de curs presentant el carnet de lA?AMPA si ís soci,íi el resguard del caixeríconforme s’ha pagat.
  • LA?A?ltim dia de cursíís’han de buidar les taquilles i tornar la clau a l’AMPA , perquA? el període de lloguer finalitza aquest dia.
  • Quan es torni la clau a final de curs, lA? AMPA tornarí 5 euros aíl’ alumne.
  • L’AMPAí, abans de comeníar el curs, revisarí les taquillesí i canviarí els panys d’aquellesíque no s’hagin tornat les claus.