Objectius i projectes

Els nostres objectius

Coneixedors de la importíncia de les llengA?es estrangeres a la nostra societat, treballem a diari per oferir el míxim a les nostres classes i que els alumnes acabin assolint un bon nivell da��anglA?s, basant-nos en el Marc Europeu ComA? de ReferA?ncia per a les LlengA?es (MECR), ís a dir, un B1 en acabar 4t da��ESO i un B2 en acabar 2n de Batxillerat.

A mís, oferim una segona llengua estrangera durant tota la��estada al nostre centre: la��alemany. En un mA?n global i intercultural, on la��anglA?s esdeví una necessitat bísica, una segona llengua estrangera dona al nostre currículum una riquesa lingA?ística de vital importíncia.

En els segA?ents apartats trobareu informaciA? sobre els nostres projectes:

Intercanvis internacionals

Alemany com a segona llengua

Cursos de preparaciA? dels exímens de Cambridge

Concurs The Fonix