ActualitatNovetats de Llengües Estrangeres

a�?Das bin icha�?, el projecte da��intercanvi virtual a Alemany

Aquest curs hem engegat un projecte da��intercanvi virtual entre els alumnes da��Alemany de 2n da��ESO i els seus companys alemanys de la��institut de BA?hl.

Aquest projecte estí pensat com una activitat prA?via a la��intercanvi que faran aquests alumnes la��any vinent a BA?hl, ciutat agermanada amb Vilafranca. A travís de vídeos, els alumnes da��allí i els da��aquí es presenten ells mateixos i tambí les seves cases i famílies. Da��aquesta manera, els estudiants tenen la��oportunitat de mostrar el que han aprA?s durant aquest primer any i mig da��estudi de la llengua. Els resultats els podem veure en els segA?ents vídeos, en quA? dos companys que el curs que ve compartiran un intercanvi tenen el primer contacte entre ells. En aquest enllaíítambí podem comprovar com han explicat aquest projecte els companys alemanys al seu web.

Els resultats del projecte han estat totalment satisfactoris, ja que tant uns com altres han fet una aproximaciA? a la cultura alemanya i catalana. Així doncs, els del Milí ja estan preparats per viatjar a BA?hl el proper curs!