Beques i Ajuts

Curs 2017-2018


Consulta de l’estat de la beca: enllaç web del Departament d’Ensenyament

Consulta de l’estat de la beca- Convocatòria 2016-17: enllaç web del Departament d’Ensenyament

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Beques convocades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a estudiants que el curs acadèmic 2016-2017 cursen ensenyaments postobligatoris. Les quanties que es poden atorgar són les següents:

a) Quantitats fixes

– Quantitat fixa lligada a la renda

– Quantitat fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar

– Beca bàsica

b) Quantitat variable

– Segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar.

A qui va dirigit?

A estudiants dels següents ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris:

– Primer i segon cursos de batxillerat

– Formació professional de grau mitjà i de grau superior

– Ensenyaments artístics professionals

– Ensenyaments esportius

– Ensenyaments artístics superiors

– Estudis d’idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat a distància)

– Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats

– Formació professional bàsica

– Estudis religiosos i militars superiors

Termini per presentar la sol·licitud: del 11 d’agost al 3 d’octubre de 2017.

Més informació: Oficina virtual de tràmits

Normativa aplicable


Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2016-2017. Modalitats dels ajuts:

· Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.

· Ajuts per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

A qui va dirigit?

A alumnes escolaritzats en centres educatius espanyols en educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà o superior, ensenyaments artístics professionals, formació professional bàsica o programes de formació per a la transició a la vida adulta, que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts.

El termini per presentar la sol·licitud és del 13 d’agost al 28 de setembre de 2017.

Mes informació: Oficina virtual de tràmits

Normativa aplicable


Ajuts Econòmics a l’Escolarització de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 2017-18

Els ajuts d’aquest programa van destinats a llibres, activitats de piscina i sortides escolars per als alumnes d’ESO empadronats a Vilafranca del Penedès.

A partir del 18.10.2017 les famílies podran consultar online els resultats de la Resolució del Programa d’ajuts a l’escolarització (el fitxer es podrà consultar a la pàgina del tràmit de la web de l’Ajuntament de Vilafranca — clicar l’enllaç de la part superior dreta –) https://www.vilafranca.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=2627&idtema=164

A fi de garantir la confidencialitat de les dades, aquesta consulta dels percentatges d’ajut al web municipal no inclou el nom de l’alumnat i té com a referència el número de registre d’entrada de la sol·licitud lliurada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, la qual s’ha d’haver guardat.

En els propers dies es notificarà aquesta informació per carta a totes les famílies.