Presentació AMPA

A continuació presentem la junta actual. Estem oberts igualment a voluntaris, ja que la junta actual va quedar ratificada a l’assemblea de socis, tal i com es presenta a continuació, per manca de voluntaris.

PRESIDENTA

Inma Bautista

 

SECRETÀRIA

Laura Camp

 

TRESORERA

Vanesa

 

VOCALS

Fatiha Naim

Yolanda Marti

Toni Alsina

Emma Ferran

Isabel Bertran

Eva Valle

Pere Torrents