Guixetes

NormesA� de lloguer:

PerA�ode deA�lloguer: de principi a final del curs escolar.

  • Preu: socis AMPA 30 euros, no socis 35 euros.
  • Forma de pagament: IngrA�s al caixerA�del Banc Sabadell,A�A�a�?pagaments a tercersa�?,A�amb el codi 912, seleccionar a�?taquillaa�?.
  • Entrega de claus: a principi de curs presentant el carnet de lA?AMPA si A�s soci,A�i el resguard del caixerA�conforme s’ha pagat.
  • LA?A?ltim dia de cursA�A�s’han de buidar les taquilles i tornar la clau a l’AMPA , perquA? el perA�ode de lloguer finalitza aquest dia.
  • Quan es torni la clau a final de curs, lA? AMPA tornarA� 5 euros aA�l’ alumne.
  • L’AMPAA�, abans de comenA�ar el curs, revisarA� les taquillesA� i canviarA� els panys d’aquellesA�que no s’hagin tornat les claus.