Activitats esportives

Un dels objectius de la��Institut MilA� i Fontanals A�s el de fomentar un estil de vida saludable mitjanA�ant la��activitat fA�sica i la��esport. Disposem da��instalA�lacions prA?pies i tambA� utilitzem les de la zona esportiva municipal de Vilafranca del PenedA?s.

Destacar que la��Institut MilA� i Fontanals, A�s un dels primers centres de Catalunya que va entrar dins el Pla CatalA� da��Esport a la��Escola, que estA� promocionat pel Consell CatalA� de la��Esport i el Departament da��Ensenyament de Catalunya i ha obtingut mA�s da��un premi per part del Consell CatalA� de la��Esport per la seva tasca de foment de la��esport i la salut.

MitjanA�ant la��AssociaciA? Esportiva MilA� i Fontanals, oferim a la��alumnat que ho requereix, tota una sA?rie da��ajuts i beques esportives, perquA? els motius econA?mics, no siguin un impediment per practicar activitats esportives.

Des de fa anys, organitzem i participem diferents activitats esportives extraescolars, com sA?n:

  • Esport i cohesiA? social a la��hora del pati.
  • Trobada esportiva de centres de secundA�ria del PenedA?s.
  • ParticipaciA? en l’equip format per alumnes dels instituts de Vilafranca (lliga JESPE de VA?lei) entrenaments dimecres i divendres de 16.00h a 17.00h. Partits els dissabtes
  • ParticipaciA? en l’equip format per alumnes dels instituts de Vilafranca (lliga JESPE de futbol sala). Entrenaments dimecres i divendres de 16.00h a 17.00h. Partits els dissabtes.
  • ParticipaciA? en la lliga de futbol 7 organitzada pel Consell Esportiu de l’Alt PenedA?s. De marA� a juny. Horari per confirmar.
  • ParticipaciA? en les curses populars de la comarca organitzades pel consell esportiu i durant el primer trimestre i diferents escoles de primA�ria de la comarca durant el segon trimestre.
  • Taller da��iniciaciA? i perfeccionament da��escalada i slackline durant les jornades culturals.
  • ParticipaciA? al campionat da��escacs escolar organitzat pel consell Esportiu de la��Alt PenedA?s. Es duran a terme a la��escola BaltA� Elias la primera, segona i tercera setmana de marA�.
  • Programa de nataciA? escolar per la��alumnat de 1r da��ESO durant el primer trimestre, de dimarts a divendres de 12.45h a 14.45h.
  • Diferents activitats da��esports da��aventura al medi natural durant les jornades culturals (21 da��abril) Rem, caiac i esports a la platja.