Professorat del Departament de Música

Professors:

  Mateu Cànaves (cap de departament i professor de música ESO i Batxillerat)

  Custodio Muñoz (professor de música ESO i Batxillerat)

  Isidre Vallés (professor de música ESO)

  Fran Rodríguez (professor de música ESO, Batxillerat i musicoteràpia).

  Anna Garriga (arts escèniques)

Dependències: Aula específica de música al centre adaptada acústicament. Les arts escèniques i el taller de musicoteràpia es fan en un espai municipal (centre l’Escorxador) o al gimnàs.

Equipament de l’aula:

Ordinador, Pissarra digital i canó de projecció.

Equip Hi-fi de so.

Equip de sonorització: altaveus autoamplificats amb suport trípode / Taula de potència i monitoratge / microfonia.

Instruments:

Guitarres (una acústica i dues clàssiques); guitarra elèctrica amb amplificador; baix elèctric amb amplificador (més un altre de suport).

Teclat Roland FP-7 (amb tecles contrapesades per pianistes).

Quartet de flautes barroques (2 sopraninos, 4 sopranos, 3 contralts, 3 tenors i 1 baix)

Una bateria acústica estàndard (formada per bombo, caixa, 1 goliat, 2 timbales, 1 charles, 1 crash).

1 Bongos amb trípode i una conga.

1 caixó.

Petita percussió.

Assignatures que s’imparteixen:

Música a ESO

  – Música 1r d’ESO (assignatura obligatòria de dues hores setmanals).

-Instrument obligatori: Flauta soprano digitació alemanya (flautes aptes: Zen-on o Fuzeau (d’aquesta es fa la comanda a l’Institut a principi de curs i resulta molt econòmica).

-Possibilitat de cursar l’optativa quadrimestral (1 o 2 quadrimestres): Conjunt vocal i instrumental 1 (dues hores setmanals). Participació a “Com sona l’ESO”.

– Possibilitat de cursar l’optativa Conjunt vocal i instrumental 2 (1 quadrimestre): 2n d’ESO. (dues hores setmanals).

– Taller de musicoteràpia amb alumnes USE. Espai municipal L’escorxador.

  – Música 3r d’ESO (assignatura obligatòria de dues hores setmanals).

-Instrument obligatori : Flauta soprano digitació alemanya (flautes aptes: Zen-on o Fuzeau)

– Possibilitat de cursar l’optativa Conjunt vocal i instrumental 3 (1 o 2 quadrimestres): 3r d’ESO (dues hores setmanals).

  – Música 4rt d’ESO (optativa troncal de 3 hores setmanals).

– Possibilitat de cursar l’optativa Conjunt vocal i instrumental 4 (tot el curs): 4rt d’ESO (una hora setmanal). Participació a la Trobada de corals de secundària.

– Possibilitat de cursar l’optativa de teatre (1 o 2 quadrimestres): 3r d’ESO (dues hores setmanals).

– Arts escèniques 4rt d’ESO (optativa troncal de 3 hores setmanals).

Música a Batxillerat. Modalitat del batxillerat d’arts escèniques i musical.

  – 1r de Batxillerat:

Assignatures de modalitat: Arts escèniques (4 h setmanals) / Història de la música i la dansa (2 h. setmanals) / Llenguatge i pràctica musical (4 h setmanals) / Anàlisi Musical I (4 h setmanals).

  – 2n de Batxillerat:

Assignatures de modalitat: Arts escèniques (2 h setmanals) / Anàlisi Musical II (4 h setmanals) / Possible Optativa Específica de pràctica musical (2 h setmanals).

En el Batxillerat es fan representacions escèniques i concerts. L’acte de cloenda del curs es fa a finals de Maig al teatre de Cal Bolet o a l’Auditori de Vilafranca. Aquest curs serà