Professorat del Departament de Llengües Estrangeres

El Departament de Llengües Estrangeres està format per:

– Almudena Herrera (cap de departament)

– Susana Ledesma

– Magda Moliné

– Montse Puyo

– Anna Sabater

– Montse Santacana

– Vicent Sisternes