Objectius i projectes

Els nostres objectius

Coneixedors de la importància de les llengües estrangeres a la nostra societat, treballem a diari per oferir el màxim a les nostres classes i que els alumnes acabin assolint un bon nivell d’anglès, basant-nos en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR), és a dir, un B1 en acabar 4t d’ESO i un B2 en acabar 2n de Batxillerat.

A més, oferim una segona llengua estrangera durant tota l’estada al nostre centre: l’alemany. En un món global i intercultural, on l’anglès esdevé una necessitat bàsica, una segona llengua estrangera dona al nostre currículum una riquesa lingüística de vital importància.

En els següents apartats trobareu informació sobre els nostres projectes:

Intercanvis internacionals

Alemany com a segona llengua

Cursos de preparació dels exàmens de Cambridge

Concurs The Fonix