Departament de Ciències Socials

El Departament de Ciències Socials abraça quatre branques dels estudis humanístico-socials: Geografia, Història, Economia i Filosofia.

Aquestes disciplines són de vital importància perquè els adolescents entenguin el present que viuen , n’analitzin el passat i comprenguin que les seves decisions els portaran a un determinat futur.

Des del Departament fomentem el coneixement, la comprensió i l’esperit crític per tal que l’alumnat pugui esdevenir en el futur un ciutadà amb criteri propi.

PROFESSORAT INTEGRANT DEL DEPARTAMENT

ECONOMIA I EMPRENEDORIA

Eulàlia Guasch Monasterio

Joan Julibert Munné

Pol Pagès Pont

Marisa Pérez Sanz

FILOSOFIA

Caterina Ferreres Català

Pere Martí Olivella

Gregorio Olivares Cascales

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Vicent Alberola Gallego

Joan Pena Soriano

Carme Rodrigo Faulí

Ma Teresa Ros Vich

Sergi Vallès Covacho

 

PROJECTES

Per aconseguir una formació més activa que fomenti l’aprenentatge significatiu i l’esperit crític del nostre alumnat, el Departament de Ciències Socials participa en diferents projectes educatius:

ECONOMIA I  EMPRENEDORIA

IFEST

Els alumnes de 4t d’ESO d’Economia, Emprenedoria i Informàtica van participar el dijous dia 30 de novembre a la segona edició de l’Ifest, considerat la “festa de la tecnologia, la ciència i la innovació”. L’esdeveniment es va fer al Palau Sant Jordi i es tractava d’una competició en la qual els alumnes havien de posar en pràctica la seva creativitat, innovació i imaginació per solucionar reptes plantejats.

PROGRAMA CREA JOVE

Els alumnes d’Emprenedoria de 4t d’ESO i els d’Economia de l’Empresa de 1r de batxillerat participaran al programa CreaJove organitzat per l’Ajuntament de Vilafranca.

El programa CreaJove té com objectiu incentivar la cultura emprenedora entre els joves de la comarca. Pretén despertar entre el col·lectiu jove la creativitat, la iniciativa i la innovació. Aquestes característiques són essencials per a la creació d’empreses, però també són atributs d’altíssim valor per als professionals de futur.

CAIXA FÒRUM CAIXALAB EXPERIENCE

Amb els alumnes que cursen les matèries d’Economia i Emprenedoria de 4t d’ESO i 1r de batxillerat, participarem al CaixaLab Experience.

A partir d’un recorregut per un espai multimèdia i amb diferents activitats interactives, aquest taller permet descobrir el procés d’emprenedoria i les característiques i els valors d’una actitud emprenedora. L’alumnat coneixerà l’experiència de persones emprenedores, haurà de proposar solucions innovadores a problemes quotidians que se li plantegin, reflexionarà sobre el valor de productes del nostre dia a dia i aprendrà a utilitzar el model del llenç per dissenyar un negoci.

FILOSOFIA

Per tal de posar en valor l’ensenyament del filosofar i fer del pensament reflexiu un element fonamental en la formació dels nostres alumnes, organitzem diferents activitats complementàries a les classes.

MOSTRA DE FITOFILOSOFIA

Concurs de fotografia filosòfica del Centre de Recursos per a l’Ensenyament, Aprenentatge i Innovació de la Filosofia (CREAIF); s’emmarca dins el festival del Barcelona Pensa i es convoca per tal de celebrar la  Jornada Mundial de la Filosofia  (UNESCO). Els alumnes il·lustren amb una fotografia una pregunta vinculada a la filosofia.

El nostre centre hi participa a través de dos blogs:

V OLIMPÍADA DE FILOSOFIA DE CATALUNYA

Activitat promoguda per la Societat Catalana de Filosofia, amb el suport de la Facultat de Filosofia de la UB i del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Els estudiants de batxillerat hi participen en la modalitat de dissertació i els de l’optativa de filosofia de 4t   d’ESO en la categoria de dilema moral.

http://blocs.xtec.cat/filolimp/2017/09/30/convocatoria-de-la-v-olimpiada-de-filosofia-de-catalunya/

JORNADES DE FILOSOFIA A VILAFRANCA

Exposició PhotoPensa (Claustre de Sant Francesc)

Tertúlies de filosofia, xerrades, teatre, etc.

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Art&cultura

Aquest projecte sorgeix de la intenció de col·laboració de dos departaments  (Ciències Socials i Educació Visual i Plàstica) amb la finalitat d’explorar una altra manera d’ensenyar més global, amb l’aspiració d’ampliar-ho a altres departaments i matèries si vèiem que el seu funcionament és positiu i millora els aprenentatges, tant qualitativament com quantitativament.

Com ja hem dit l’objectiu és millorar la qualitat dels aprenentatges, és a dir que siguin significatius per l’alumnat i, per tant, perdurin en el temps. Sempre tenint present que “aprenentatge significatiu” s’oposa a “aprenentatge memorístic”, entès com  un aprenentatge mecànic dels conceptes, no com que es foragita la memòria del procés d’aprenentatge.

Per portar-ho a terme també es canviarà la metodologia clàssica de treball en tres sentits; per un cantó l’alumnat activa un procés d’atribució personal de significat del contingut que li permet elaborar una comprensió pròpia del que aprèn; per un antre cantó, es dóna una construcció compartida de coneixement, i per últim, l’altre mecanisme d’ensenyament-aprenentatge  que canvia és la cessió del control de l’aprenentatge, és a dir el traspàs progressiu del control de l’aprenentatge, del docent a l’estudiant.

En resum, aquest curs a 1 d’ESO s’impartiran les Ciències Socials i L’Educació Visual i Plàstica en un projecte comú.

TOTS SOM REGIDORS

És un projecte que supera l’àmbit propi de l’Institut Milà i Fontanals ja que es realitza amb la participació d’altres centres del municipi, concretament l’Ins Eugeni d’Ors i l’Escola Sant Josep, amb participació de  l’Ajuntament de Vilafranca.

L’objectiu final d’aquest projecte és adquirir coneixements i habilitats per prendre decisions mitjançant el coneixement del procés d’aprovació d’una ordenança municipal, seguint els passos del debat previ fins arribar a l’aprovació final en un Ple Municipal estudiantil.

Partint d’una proposta d’Ordenança de convivència i civisme (relacionada amb la vida ciutadana de Vilafranca i propera a la joventut) els alumnes la treballaran a l’aula, esmenant-la i redactar-ne una de definitiva per tal que es pugui aprovar en un Ple Municipal en què hi participaran estudiants-polítics i regidors/es de l’Ajuntament de Vilafranca dels partits polítics amb representació al Consistori.

En tot aquest procés els alumnes que hi participen reproduiran la divisió de partits que comporta el sistema democràtic:

  • Per grups, representant diferents visions, debaten i fan esmenes i mocions als articles de l’Ordenança.
  • Posteriorment l’alumnat es redistribueix en comissions amb membres de cada “grup polític” i treballen alguns articles de l’ordenança.
  • Finalment hauran d’arribar, si és possible, a una resolució/proposta d’Ordenança per consens i, si no ho fos, per majoria.
  • Aquest procés de debat es reproduirà primer a l’aula i posteriorment amb els altres centres que participen en el projecte a l’Escorxador.
CAMPS D’APRENENTATGE

Els camps i els entorns d’aprenentatge (CdA/EdA) són serveis educatius que treballen conjuntament amb els centres educatius per promoure l’aprenentatge de l’alumnat a través d’oferir activitats didàctiques innovadores realitzades en un medi natural o cultural singular de Catalunya i contribuir a l’aprofundiment de la formació competencial de l’alumne.

Els camps i els entorns d’aprenentatge ofereixen activitats didàctiques innovadores que poden ser de més d’un dia o d’un dia.

El CdA/EdA fa un plantejament de l’estada en funció de la demanda del centre i de l’oferta que té, per tal que es produeixi l’encaix i la integració amb activitats realitzades al centre.

El disseny de l’estada ha de respondre als objectius d’aprenentatge competencials demanats pel centre i compartits pel CdA/EdA. Convé seleccionar i concretar de manera clara aquests objectius d’aprenentatge compartits.

El departament de Ciències Socials té establert en la seva programació participar en els següents CdA:

  • 1r ESO: La Garrotxa. Volcans d’Olot
  • 2n ESO: L’Espluga de Francolí. El Císter
  • 3r ESO: Manresa: La ciutat

 

EUROSCOLA

L’Oficina d’informació del Parlament Europeu a Espanya, en col·laboració amb la Representació de la Comissió Europea a Espanya, la Secretaria d’Estat per a la Unió Europea (Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació) convoca cada any un concurs adreçat  a  tots els centres escolars d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), Batxillerat o Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà establerts en el territori nacional,  amb l’objectiu de fer reflexionar els joves sobre diferents aspectes de la Unió Europea.

Cada any es treballa un aspecte diferent, aprofitant l’actualitat. El premi és un viatge a Estrasburg per conèixer la UE.

L’Institut Milà i Fontanals, els anys 2014 i 2015 va quedar primer de Catalunya i els alumnes van ser premiats amb una subvenció a Brussel·les per visitar el Parlament europeu.

Novetats Ciències Socials