Departament de Ciències Socials

El Departament de Ciències Socials abraA�a quatre branques dels estudis humanA�stico-socials: Geografia, HistA?ria, Economia i Filosofia.

Aquestes disciplines sA?n de vital importA�ncia perquA? els adolescents entenguin el present que viuen , na��analitzin el passat i comprenguin que les seves decisions els portaran a un determinat futur.

Des del Departament fomentem el coneixement, la comprensiA? i la��esperit crA�tic per tal que la��alumnat pugui esdevenir en el futur un ciutadA� amb criteri propi.

PROFESSORAT INTEGRANT DEL DEPARTAMENT

ECONOMIA I EMPRENEDORIA

EulA�lia Guasch Monasterio

Joan Julibert MunnA�

Pol PagA?s Pont

Marisa PA�rez Sanz

FILOSOFIA

Caterina Ferreres CatalA�

Pere MartA� Olivella

Gregorio Olivares Cascales

GEOGRAFIA I HISTA�RIA

Vicent Alberola Gallego

Joan Pena Soriano

Carme Rodrigo FaulA�

Ma Teresa Ros Vich

Sergi VallA?s Covacho

 

PROJECTES

Per aconseguir una formaciA? mA�s activa que fomenti la��aprenentatge significatiu i la��esperit crA�tic del nostre alumnat, el Departament de CiA?ncies Socials participa en diferents projectes educatius:

ECONOMIA IA� EMPRENEDORIA

IFEST

Els alumnes de 4t da��ESO da��Economia, Emprenedoria i InformA�tica van participar el dijous dia 30 de novembre a la segona ediciA? de la��Ifest, considerat la a�?festa de la tecnologia, la ciA?ncia i la innovaciA?a�?. La��esdeveniment es va fer al Palau Sant Jordi i es tractava da��una competiciA? en la qual els alumnes havien de posar en prA�ctica la seva creativitat, innovaciA? i imaginaciA? per solucionar reptes plantejats.

PROGRAMA CREA JOVE

Els alumnes da��Emprenedoria de 4t da��ESO i els da��Economia de la��Empresa de 1r de batxillerat participaran al programa CreaJove organitzat per la��Ajuntament de Vilafranca.

El programa CreaJove tA� com objectiu incentivar la cultura emprenedora entre els joves de la comarca. PretA�n despertar entre el colA�lectiu jove la creativitat, la iniciativa i la innovaciA?. Aquestes caracterA�stiques sA?n essencials per a la creaciA? da��empreses, perA? tambA� sA?n atributs da��altA�ssim valor per als professionals de futur.

CAIXA FA�RUM CAIXALAB EXPERIENCE

Amb els alumnes que cursen les matA?ries da��Economia i Emprenedoria de 4t da��ESO i 1r de batxillerat, participarem al CaixaLab Experience.

A partir d’un recorregut per un espai multimA?dia i amb diferents activitats interactives, aquest taller permet descobrir el procA�s d’emprenedoria i les caracterA�stiques i els valors d’una actitud emprenedora. L’alumnat coneixerA� l’experiA?ncia de persones emprenedores, haurA� de proposar solucions innovadores a problemes quotidians que se li plantegin, reflexionarA� sobre el valor de productes del nostre dia a dia i aprendrA� a utilitzar el model del llenA� per dissenyar un negoci.

FILOSOFIA

Per tal de posar en valor l’ensenyament del filosofar i fer del pensament reflexiu un element fonamental en la formaciA? dels nostres alumnes, organitzem diferents activitats complementA�ries a les classes.

MOSTRA DE FITOFILOSOFIA

Concurs de fotografia filosA?fica del Centre de Recursos per a l’Ensenyament, Aprenentatge i InnovaciA? de la Filosofia (CREAIF); sa��emmarca dins el festival del Barcelona Pensa i es convoca per tal de celebrar laA�A�Jornada Mundial de la FilosofiaA� (UNESCO). Els alumnes ilA�lustren amb una fotografia una pregunta vinculada a la filosofia.

El nostre centre hi participa a travA�s deA�dosA�blogs:

V OLIMPA?ADA DE FILOSOFIA DE CATALUNYA

Activitat promoguda per laA�Societat Catalana de Filosofia, amb el suport de laA�Facultat de Filosofia de la UBA�i delA�Centre de Cultura ContemporA�nia de Barcelona. Els estudiants de batxillerat hi participen en la modalitat de dissertaciA? i els de la��optativa de filosofia de 4t A�A�da��ESO en la categoria de dilema moral.

http://blocs.xtec.cat/filolimp/2017/09/30/convocatoria-de-la-v-olimpiada-de-filosofia-de-catalunya/

JORNADES DE FILOSOFIA A VILAFRANCA

ExposiciA? PhotoPensa (Claustre de Sant Francesc)

TertA?lies de filosofia, xerrades, teatre, etc.

GEOGRAFIA I HISTA�RIA

Art&cultura

Aquest projecte sorgeix de la intenciA? de colA�laboraciA? de dos departamentsA� (CiA?ncies Socials i EducaciA? Visual i PlA�stica) amb la finalitat da��explorar una altra manera da��ensenyar mA�s global, amb la��aspiraciA? da��ampliar-ho a altres departaments i matA?ries si vA?iem que el seu funcionament A�s positiu i millora els aprenentatges, tant qualitativament com quantitativament.

Com ja hem dit la��objectiu A�s millorar la qualitat dels aprenentatges, A�s a dir que siguin significatius per la��alumnat i, per tant, perdurin en el temps. Sempre tenint present que a�?aprenentatge significatiua�? sa��oposa a a�?aprenentatge memorA�stica�?, entA?s com A�un aprenentatge mecA�nic dels conceptes, no com que es foragita la memA?ria del procA�s da��aprenentatge.

Per portar-ho a terme tambA� es canviarA� la metodologia clA�ssica de treball en tres sentits; per un cantA? la��alumnat activa un procA�s da��atribuciA? personal de significat del contingut que li permet elaborar una comprensiA? prA?pia del que aprA?n; per un antre cantA?, es dA?na una construcciA? compartida de coneixement, i per A?ltim, la��altre mecanisme da��ensenyament-aprenentatge A�que canvia A�s la cessiA? del control de la��aprenentatge, A�s a dir el traspA�s progressiu del control de la��aprenentatge, del docent a la��estudiant.

En resum, aquest curs a 1 da��ESO sa��impartiran les CiA?ncies Socials i La��EducaciA? Visual i PlA�stica en un projecte comA?.

TOTS SOM REGIDORS

A�s un projecte que supera la��A�mbit propi de la��Institut MilA� i Fontanals ja que es realitza amb la participaciA? da��altres centres del municipi, concretament la��Ins Eugeni da��Ors i la��Escola Sant Josep, amb participaciA? de A�la��Ajuntament de Vilafranca.

La��objectiu final da��aquest projecte A�s adquirir coneixements i habilitats per prendre decisions mitjanA�ant el coneixement del procA�s da��aprovaciA? da��una ordenanA�a municipal, seguint els passos del debat previ fins arribar a la��aprovaciA? final en un Ple Municipal estudiantil.

Partint da��una proposta da��OrdenanA�a de convivA?ncia i civisme (relacionada amb la vida ciutadana de Vilafranca i propera a la joventut) els alumnes la treballaran a la��aula, esmenant-la i redactar-ne una de definitiva per tal que es pugui aprovar en un Ple Municipal en quA? hi participaran estudiants-polA�tics i regidors/es de la��Ajuntament de Vilafranca dels partits polA�tics amb representaciA? al Consistori.

En tot aquest procA�s els alumnes que hi participen reproduiran la divisiA? de partits que comporta el sistema democrA�tic:

  • Per grups, representant diferents visions, debaten i fan esmenes i mocions als articles de la��OrdenanA�a.
  • Posteriorment la��alumnat es redistribueix en comissions amb membres de cada a�?grup polA�tica�? i treballen alguns articles de la��ordenanA�a.
  • Finalment hauran da��arribar, si A�s possible, a una resoluciA?/proposta da��OrdenanA�a per consens i, si no ho fos, per majoria.
  • Aquest procA�s de debat es reproduirA� primer a la��aula i posteriorment amb els altres centres que participen en el projecte a la��Escorxador.
CAMPS Da��APRENENTATGE

Els camps i els entorns da��aprenentatge (CdA/EdA) sA?n serveis educatius que treballen conjuntament amb els centres educatius per promoure la��aprenentatge de la��alumnat a travA�s da��oferir activitats didA�ctiques innovadores realitzades en un medi natural o cultural singular de Catalunya i contribuir a la��aprofundiment de la formaciA? competencial de la��alumne.

Els camps i els entorns da��aprenentatge ofereixen activitats didA�ctiques innovadores que poden ser de mA�s da��un dia o da��un dia.

El CdA/EdA fa un plantejament de la��estada en funciA? de la demanda del centre i de la��oferta que tA�, per tal que es produeixi la��encaix i la integraciA? amb activitats realitzades al centre.

El disseny de la��estada ha de respondre als objectius da��aprenentatge competencials demanats pel centre i compartits pel CdA/EdA. ConvA� seleccionar i concretar de manera clara aquests objectius da��aprenentatge compartits.

El departament de CiA?ncies Socials tA� establert en la seva programaciA? participar en els segA?ents CdA:

  • 1r ESO: La Garrotxa. Volcans da��Olot
  • 2n ESO: La��Espluga de FrancolA�. El CA�ster
  • 3r ESO: Manresa: La ciutat

 

EUROSCOLA

La��Oficina da��informaciA? del Parlament Europeu a Espanya, en colA�laboraciA? amb la RepresentaciA? de la ComissiA? Europea a Espanya, la Secretaria da��Estat per a la UniA? Europea (Ministeri da��Afers Exteriors i de CooperaciA?) convoca cada any un concurs adreA�atA� aA� tots els centres escolars da��Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), Batxillerat o Cicles de FormaciA? Professional de Grau MitjA� establerts en el territori nacional,A� amb la��objectiu de fer reflexionar els joves sobre diferents aspectes de la UniA? Europea.

Cada any es treballa un aspecte diferent, aprofitant la��actualitat. El premi A�s un viatge a Estrasburg per conA?ixer la UE.

La��Institut MilA� i Fontanals, els anys 2014 i 2015 va quedar primer de Catalunya i els alumnes van ser premiats amb una subvenciA? a BrusselA�les per visitar el Parlament europeu.

Novetats Ciències Socials